Kategorie
Wybierz początkową literę szukanego tytułu: [A-C][D-F][G-I][J-L][M-O][P-S][T-X][Y-Z]
Wyszukaj książkę lub wybierz jedną literę: [T] [U] [W] [X]

5 tańców polskich (wydanie trzecie, poprawione)
Autorzy: Jadwiga Hryniewiecka
Wydawnictwo: Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury
Cena: 16.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Tatarskie dziedzictwo kulturowe. Tom 1. Rękopiśmienne...
Autorzy: red. Joanna Kulwicka-Kamińska, Czesław Łapicz, Galina Miškinienė
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
Cena: 33.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Tatarskie dziedzictwo kulturowe. Tom 2. Historia. Literatura....
Autorzy: red. Joanna Kulwicka-Kamińska, Czesław Łapicz, Galina Miškinienė
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
Cena: 33.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Tatuaż. Element współczesnej kultury
Autorzy: Mariusz Snopek
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
Cena: 63.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Tematy z Szewskiej nr 1(2)/2008. Wyobraźnia/Imagination
Autorzy: red. Grzegorz Dąbrowski, Bartosz Jastrzębski, Adam Paluch
Wydawnictwo: Wydawnictwo Katedry Etnologii Uniwersytetu Wrocławskiego
Cena: 30.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Tematy z Szewskiej nr 1(3)/2009. Zwierciadło/Mirror
Autorzy: red. Grzegorz Dąbrowski, Łukasz Michoń, Adam Paluch
Wydawnictwo: Wydawnictwo Katedry Etnologii Uniwersytetu Wrocławskiego
Cena: 20.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Tematy z Szewskiej nr 1(4)/2010. Litość/Mercy
Autorzy: red. Grzegorz Dąbrowski, Łukasz Michoń, Adam Paluch
Wydawnictwo: Wydawnictwo Katedry Etnologii Uniwersytetu Wrocławskiego
Cena: 27.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Tematy z Szewskiej nr 1(5)/2011. Przestrzeń/Space
Autorzy: red. Grzegorz Dąbrowski, Łukasz Michoń, Adam Paluch, Marek Pawlak, Janina Radziszewska
Wydawnictwo: Wydawnictwo Katedry Etnologii Uniwersytetu Wrocławskiego
Cena: 23.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Tematy z Szewskiej nr 1/2007. Cisza/Silence
Autorzy: red. Grzegorz Dąbrowski, Adam Paluch
Wydawnictwo: Wydawnictwo Katedry Etnologii Uniwersytetu Wrocławskiego
Cena: 34.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Tematy z Szewskiej nr 2(6)/2011. Skandal
Autorzy: red. nacz. Adam Paluch
Wydawnictwo: Wydawnictwo Katedry Etnologii Uniwersytetu Wrocławskiego
Cena: 25.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

The Narrative in the Light of Comparative Studies. Le recit...
Autorzy: red. Zofia Mitosek, Joanna Mueller
Wydawnictwo: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
Cena: 40.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Tożsamość metamorficzna a komunikacja językowa. (Pisma...
Autorzy: Artur Dobosz
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM
Cena: 28.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Tożsamość mieszkańców Górnego Śląska
Autorzy: Aleksandra Oczkowicz
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa
Cena: 48.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Tradycja i nowe drogi wiary. Obrazy religijności polskiej w...
Autorzy: Anna Mikołejko
Wydawnictwo: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
Cena: 34.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Tradycje pogranicza i przestrzenie tradycji. Od komunizmu do...
Autorzy: red. Bogusław Zieliński
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UAM
Cena: 30.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Tradycyjne budownictwo wiejskie na Warmii i Mazurach
Autorzy: Iwona Liżewska
Wydawnictwo: Borussia
Cena: 68.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Tradycyjne gry i zabawy w Wielkopolsce
Autorzy: Piotr Kulka
Wydawnictwo: Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu
Cena: 37.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Tradycyjne oraz współczesne zabawy i gry dziecięce
Autorzy: Bożena Kaczmarczyk
Wydawnictwa: Komitet Nauk Etnologicznych PAN i inne..
Cena: 52.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Transformacja, ponowoczesność wokół nas i w nas
Autorzy: red. Adam Paluch
Wydawnictwo: Wydawnictwo Katedry Etnologii Uniwersytetu Wrocławskiego
Cena: 27.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Tropy, figury, perswazje. Retoryka a poznanie w antropologii
Autorzy: Michał Mokrzan
Wydawnictwo: Wydawnictwo Katedry Etnologii Uniwersytetu Wrocławskiego
Cena: 30.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Tubylcy własnego świata. W stronę antropologii bliskości
Autorzy: red. Waldemar Kuligowski
Wydawnictwo: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze
Cena: 41.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Turks and Non -Turks. Studies on the History of Linguistic and...
Autorzy: red. Ewa Siemieniec-Gołaś, Marzanna Pomorska
Wydawnictwa: Instytut Filologii Orientalnej Uniwersytetu Jagiellońskiego i inne..
Cena: 56.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Ukochany terror. Próba analizy filmu Freda Zinnemanna...
Autorzy: Grzegorz Królikiewicz
Wydawnictwo: Studio Filmowe N
Cena: 28.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Uniwersalny leksykon bóstw
Autorzy: red. Andrzej M. Kempiński
Wydawnictwa: Oficyna Wydawnicza Atena i inne..
Cena: 33.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Urodzeni uchodźcy. Tożsamość pokolenia młodych...
Autorzy: Natalia Bloch
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Cena: 22.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

W Bi*Ba*Bo i gdzie indziej. O humorze i satyrze z Miasta...
Autorzy: Janusz Dunin
Wydawnictwo: Wydawnictwo Oficyna
Cena: 65.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

W drodze do prawdy - jakiej?
Autorzy: Adam Paluch
Wydawnictwo: Wydawnictwo Katedry Etnologii Uniwersytetu Wrocławskiego
Cena: 21.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

W fantazjanie i gdzie indziej. Szkice o baśni literackiej....
Autorzy: Jolanta Ługowska
Wydawnictwa: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze i inne..
Cena: 31.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

W kręgu tradycji kulturowych środkowo-wschodniej Europy
Autorzy: red. Mieczysław Trojan
Wydawnictwo: Wydawnictwo Katedry Etnologii Uniwersytetu Wrocławskiego
Cena: 50.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Wacław Sieroszewski. Zesłaniec-etnograf-literat-polityk
Autorzy: red. Antoni Kuczyński, Mirosław Marczyk
Wydawnictwa: Stowarzyszenie Wspólnota Polska i inne..
Cena: 42.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Wesele orawskie dawniej i dziś. (Archiwum Etnograficzne t. 51)
Autorzy: Bożena Lewandowska, Józef Kąś
Wydawnictwo: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze
Cena: 35.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Wiedza o grzybach leczniczych w polskiej literaturze naukowej...
Autorzy: Anna Trojanowska
Wydawnictwa: Wydawnictwo Instytutu Historii Nauki PAN i inne..
Cena: 42.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Wieliczanie na opisanych fotografiach
Autorzy: Wiesław Żyznowski
Wydawnictwo: Wiesław Żyznowski
Cena: 76.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Wielki skarbiec mazurskich bajek, legend i podań. Der grosse...
Autorzy: Gunter Schiwy
Wydawnictwo: Borussia
Cena: 43.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Wielkopolanin we Lwowie. Antoni Kalina (1846-1906) - slawista...
Autorzy: Anna Weronika Brzezińska, Hubert Czachowski
Wydawnictwa: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze i inne..
Cena: 63.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Wielkopolskie zwyczaje i obrzędy doroczne. Lato/Jesień
Autorzy: Witold Przewoźny
Wydawnictwo: Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu
Cena: 23.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Wielokulturowość, religia - tolerancja. Stan obecny i...
Autorzy: Karol Jasiński, Roman Kordonskyy
Wydawnictwo: Wydział Teologii UWM w Olsztynie
Cena: 25.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Wieś w Prusach Wschodnich. Jaglack-Jokehnen-Polninken-Jegławki
Autorzy: Arno Surminski
Wydawnictwo: Wydawnictwo Carpatia
Cena: 35.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Wihajster do godki. Lekcje śląskiego
Autorzy: Barbara Szmatloch
Wydawnictwa: Centrum Scenografii Polskiej i inne..
Cena: 37.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Wizualność miasta. Wytwarzanie miejskiej ikonosfery
Autorzy: red. Marek Krajewski
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UAM
Cena: 67.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Wokół dzieciństwa. (Studia Kulturoznawcze 1/2011)
Autorzy: red. Marianna Michałowska
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM
Cena: 21.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Wokół koncepcji kultury Floriana Znanieckiego
Autorzy: red. Krzysztof Łukasiewicz
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza ARBORETUM
Cena: 40.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Wokół społeczności wiejskiej. Etnografia Kazimiery...
Autorzy: red. Grażyna Ewa Karpińska, Anna Nadolska-Styczyńska
Wydawnictwo: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze
Cena: 52.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Wprost z oblężonej świątyni
Autorzy: Jacek Pałasiński
Wydawnictwo: Wydawnictwo AKADE
Cena: 24.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Wspólnota i emancypacje. Spór o społeczeństwo...
Autorzy: Leszek Koczanowicz
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP
Cena: 48.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Współczesna Europa w procesie integracji. (Człowiek i...
Autorzy: red. Zbigniew Drozdowicz
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UAM
Cena: 34.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Współczesna antropologia fizyczna. Biodemografia i genetyka...
Autorzy: red. Blandyna Jerszyńska, Krzysztof Kaczanowski
Wydawnictwo: Wydawnictwo SORUS s.c.
Cena: 36.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Współczesna religijność kobiet. Antropologia...
Autorzy: Inga Kuźma
Wydawnictwo: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze
Cena: 66.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Wśród ludożerców
Autorzy: Merlin Moore Taylor
Wydawnictwo: Wydawnictwo LIBRA
Cena: 48.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Wszystko osiąga się przez nadzieję. Kulturowe dziedzictwo...
Autorzy: red. Łukasz Galusek
Wydawnictwa: Centrum Scenografii Polskiej i inne..
Cena: 120.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Wybrane tańce i zabawy folkloru wielkopolskiego
Autorzy: Piotr Kulka
Wydawnictwo: Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu
Cena: 13.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Wykluczanie. Społeczno-kulturowe mechanizmy kreowania emocji....
Autorzy: red. Bożena Płonka-Syroka, Kaja Marchel
Wydawnictwa: Oficyna Wydawnicza ARBORETUM i inne..
Cena: 52.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Firma Księgarska Wiesława Juszczaka
Ogólnopolska Konferencja Bibliotek Wyższych Szkół Niepaństwowych
Ogólnopolska Konferencja Bibliotek Wyższych Szkół Niepaństwowych

Nasz adres:
ul. Pomorska 40
91-408 Łódź
tel. (42) 630 29 46
tel/fax. (42) 630 66 37
e-mail: biuro@fkwj.pl

Wyszukiwarka

Szukaj według:

  • ISBN
  • Tytuł
  • Autor
  • Wydawnictwo


Klient

Zaloguj się Zarejestruj się