Kategorie
Wybierz początkową literę szukanego tytułu: [A-C][D-F][G-I][J-L][M-O][P-S][T-X][Y-Z]
Wyszukaj książkę lub wybierz jedną literę: [G] [H] [I]

"Happy end" i nawałnice. Wspomnienia
Autorzy: Tadeusz Drewnowski
Wydawnictwo: TAiWPN UNIVERSITAS
Cena: 42.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Gai-jin
Autorzy: James Clavell
Wydawnictwo: vis-a-vis etiuda
Cena: 64.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Gangliony pękają mi od niewyrażalnych myśli. Prace...
Autorzy: red. Magdalena Hasiuk, Antoni Winch
Wydawnictwo: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
Cena: 74.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Gatunek w świetle francuskiej teorii dyskursu
Autorzy: Halina Grzmil-Tylutki
Wydawnictwo: TAiWPN UNIVERSITAS
Cena: 32.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Gdańskie studia językoznawcze IX
Autorzy: pr. zbiorowa
Wydawnictwa: Gdańskie Towarzystwo Naukowe i inne..
Cena: 40.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Gdańskie studia językoznawcze VI
Autorzy: pr. zbiorowa
Wydawnictwa: Gdańskie Towarzystwo Naukowe i inne..
Cena: 20.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Gdańskie studia językoznawcze VII
Autorzy: pr. zbiorowa
Wydawnictwa: Gdańskie Towarzystwo Naukowe i inne..
Cena: 20.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Gdańskie studia językoznawcze VIII
Autorzy: pr. zbiorowa
Wydawnictwa: Gdańskie Towarzystwo Naukowe i inne..
Cena: 32.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Gdzie wschodzi Gombrowicz i kędy zapada
Autorzy: praca zbiorowa
Wydawnictwo: Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego
Cena: 27.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Gdzieniegdzie
Autorzy: Maciej Melecki
Wydawnictwo: Dom Literatury w Łodzi
Cena: 24.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Gender Representations in the Polish Press. A Feminist...
Autorzy: Hanna Maria Bulawka
Wydawnictwo: Warszawska Firma Wydawnicza
Cena: 35.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Genealogia Andegawenów węgierskich
Autorzy: Stanisław A. Sroka
Wydawnictwa: vis-a-vis etiuda i inne..
Cena: 40.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Generyczność w języku i w myśleniu. Studium kognitywne
Autorzy: Daniel Karczewski
Wydawnictwo: TAiWPN UNIVERSITAS
Cena: 35.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Genius loci. Studia o człowieku w przestrzeni
Autorzy: red. Zbigniew Kadłubek
Wydawnictwo: Wydawnictwo FA-art
Cena: 26.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Geografia wyobrażona regionu. Literackie figury przestrzeni
Autorzy: red. Daniel Kalinowski, Adela Kuik-Kalinowska, Małgorzata Mikołajczak
Wydawnictwo: TAiWPN UNIVERSITAS
Cena: 42.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Geografia wyobrażona regionu. Literackie figury przestrzeni
Autorzy: red. Daniel Kalinowski, Adela Kuik-Kalinowska, Małgorzata Mikołajczak
Wydawnictwo: TAiWPN UNIVERSITAS
Cena: 42.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Geopoetyka. Przestrzeń i miejsce we współczesnych teoriach...
Autorzy: Elżbieta Rybicka
Wydawnictwo: TAiWPN UNIVERSITAS
Cena: 42.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Germanistische Forschung: Bestand, Prognose, Perspektiven
Autorzy: red. Beata Grzeszczakowska-Pawlikowska, AgnieszkaStawikowska-Marcinkowska
Wydawnictwo: Primum Verbum
Cena: 37.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Gest pożegnania. Szkice o poetyckiej świadomości elegijno -...
Autorzy: Anna Legeżyńska
Wydawnictwo: Wydawnictwo Poznańskie Studia Polonistyczne
Cena: 23.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Glottodidactica vol. XXXII (2006)
Autorzy: pr. zbiorowa
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UAM
Cena: 47.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Glottodidactica vol. XXXIII (2007)
Autorzy: praca zbiorowa
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UAM
Cena: 39.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Glottodydaktyka polonistyczna. Pochodzenie - stan obecny -...
Autorzy: Władysław Miodunka
Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka
Cena: 44.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Głos Wielkopolski wobec przeobrażeń społeczno-politycznych...
Autorzy: Marcin Piechocki
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM
Cena: 63.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Głosy z szuflady
Autorzy: Zdzisław Hejduk
Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka
Cena: 39.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Głosy, formy, światy, warianty poezji nowoczesnej
Autorzy: Piotr Michałowski
Wydawnictwo: TAiWPN UNIVERSITAS
Cena: 36.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Głowa spod łóżka, czyli opowiadania żydowskie
Autorzy: Stefan Wiechecki Wiech
Wydawnictwo: vis-a-vis etiuda
Cena: 26.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Głupiejemy
Autorzy: Wiesław Łuka
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
Cena: 30.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Godzina policyjna
Autorzy: Jerzy Waldorff
Wydawnictwo: vis-a-vis etiuda
Cena: 26.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Gramatyka historyczna języka polskiego. Słowotwórstwo
Autorzy: Krystyna Długosz-Kurczabowa, Stanisław Dubisz
Wydawnictwo: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
Cena: 19.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Gramatykalizacje japońszczyzny
Autorzy: Romuald Huszcza
Wydawnictwo: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
Cena: 62.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Grań kultury. Transgresje alpinizmu
Autorzy: Marek Pacukiewicz
Wydawnictwo: TAiWPN UNIVERSITAS
Cena: 42.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Granice literatury i pogranicza literaturoznawstwa....
Autorzy: Danuta Ulicka
Wydawnictwo: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
Cena: 32.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Griffith - Sydney. Listy. Zbigniew Jasiński - Roman...
Autorzy: oprac. Bogumiła Żongołłowicz
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Kucharski
Cena: 35.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Grupy liczebnikowe we współczesnym języku polskim. Zarys...
Autorzy: Magdalena Derwojedowa
Wydawnictwo: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
Cena: 42.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Grupy na wolnym powietrzu
Autorzy: Eli Barbur
Wydawnictwo: Świat Literacki
Cena: 38.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Gry językowe Witolda Gombrowicza. (Studia z teorii poznawania...
Autorzy: Jolanta Święszkowska
Wydawnictwo: Uniwesytet Warmińsko-Mazurski Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
Cena: 23.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Gry komunikacyjne. O satyrach menippejskich Lukiana
Autorzy: Monika Szczot
Wydawnictwa: Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu i inne..
Cena: 30.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Gunter Grass i polski Pan Kichot
Autorzy: Maria Janion
Wydawnictwo: słowo/obraz terytoria
Cena: 17.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Hamlet w stanie spoczynku. Rzecz o Skolimowie
Autorzy: Gabriel Michalik
Wydawnictwo: vis-a-vis etiuda
Cena: 28.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Hebrajska epigrafika nagrobkowa w Polsce
Autorzy: Leszek Hońdo
Wydawnictwo: TAiWPN UNIVERSITAS
Cena: 49.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Helena w stroju niedbałym, czyli królewskie opowieści pana...
Autorzy: Stefan Wiechecki Wiech
Wydawnictwo: vis-a-vis etiuda
Cena: 12.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Henryk Sienkiewicz w stulecie nagrody Nobla
Autorzy: red. Tomasz Lewandowski, Witold Maciejewski
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UAM
Cena: 36.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Hero i Leander
Autorzy: Muzajos
Wydawnictwo: Wydawnictwa Drugie
Cena: 26.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Heroizm ludzkiego istnienia
Autorzy: Maria Jolanta Olszewska
Wydawnictwo: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
Cena: 48.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Hierarchiczna struktura leksykonu umysłowego. Relacje...
Autorzy: Nawoja Mikołajczak-Matyja
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UAM
Cena: 48.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Hieroglifem zapisane. Cypria Norwid
Autorzy: red. Tomasz Korpysz, Marta Ewa Rogowska, Karol Samsel, Marcim Będkowski
Wydawnictwo: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
Cena: 52.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Hirszfeldowie. Zrozumieć krew
Autorzy: Urszula Glensk
Wydawnictwo: TAiWPN UNIVERSITAS
Cena: 42.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Hispanismo joven en Polonia: nuevos estudios de linguistica y...
Autorzy: red. Janusz Bień, Tomasz Niestorowicz
Wydawnictwo: Wydawnictwo WERSET
Cena: 50.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Histoire et critique litteraires en mouvement. Melanges...
Autorzy: Wiesław Kroker
Wydawnictwo: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Cena: 39.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Historia anglojęzycznej literatury indyjskiej. (Literatury...
Autorzy: red. Arvind Krishna Mehrotr
Wydawnictwo: Wydawnictwo Akademickie DIALOG
Cena: 62.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Historia leków naturalnych tom VI. Rośliny odurzające...
Autorzy: red. Barbara Kuźnick
Wydawnictwo: Wydawnictwo Instytutu Historii Nauki PAN
Cena: 38.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Historia literatury kresowej
Autorzy: Boleslaw Hadaczek
Wydawnictwo: TAiWPN UNIVERSITAS
Cena: 50.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Historia literatury polskiej od średniowiecza do romantyzmu....
Autorzy: oprac. Janusz S. Gruchała, Agnieszka Ziołowicz
Wydawnictwa: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie i inne..
Cena: 27.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Historia literatury południowoafrykańskiej. Literatura...
Autorzy: Jerzy Koch
Wydawnictwo: Wydawnictwo Akademickie DIALOG
Cena: 59.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Historia miłosna czarnych mundżaków
Autorzy: Liu Xianping
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
Cena: 25.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Historia niechciana. Historie obecne. Szkice o literaturze...
Autorzy: red. Hanna Gosk, Andrzej Zieniewicz
Wydawnictwa: Dom Wydawniczy Elipsa i inne..
Cena: 26.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Historia vero testis temporum
Autorzy: red. Janusz Smołuch, Anna Waśko, Tomasz Graff, Paweł F. Nowakowski
Wydawnictwa: Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana i inne..
Cena: 12.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Historie i narracje. Od historii lokalnej do opowieści...
Autorzy: Renata Makarska
Wydawnictwo: TAiWPN UNIVERSITAS
Cena: 39.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Historie przyszłości. Wizje bolszewizmu w Rosji 1917-1921
Autorzy: Jan Tokokarski
Wydawnictwa: Instytut Pamięci Narodowej i inne..
Cena: 79.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Historyczne peregrynacje
Autorzy: Wiktoria Śliwowska
Wydawnictwo: Wydawnictwo Neriton
Cena: 69.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Hologramy
Autorzy: Ewa Sonnenberg
Wydawnictwo: Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu
Cena: 29.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Homo novus
Autorzy: Aldona Likus - Cannon
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
Cena: 38.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

How not to do things with words. Beiträge zur Sprache in...
Autorzy: red. Jacek Makowski
Wydawnictwo: Primum Verbum
Cena: 29.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Humanistyczne żywoty filozofów starożytnych (Biblioteka...
Autorzy: red. Włodzimierz Oszaniec, Krzysztof Rzepkowski
Wydawnictwo: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Cena: 47.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Humanistyka przeszłości a przyszłość humanistyki
Autorzy: red. Ewa Bem-Wiśniewska
Wydawnictwo: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
Cena: 20.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Humanizm performatywny. Polemika z filozofią w praktyce...
Autorzy: Alfred Gall
Wydawnictwo: TAiWPN UNIVERSITAS
Cena: 52.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Hus na trybunie. Tradycje narodowe w czeskiej powieści...
Autorzy: Joanna Królak
Wydawnictwo: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego
Cena: 40.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Hybrydowi Polacy. Zbiór opowiadań i komentarzy
Autorzy: Andrzej Olas, Andrzej Targowski
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Kucharski
Cena: 58.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Hylaty
Autorzy: Jola Jarecka
Wydawnictwo: Wydawnictwo LIBRA
Cena: 34.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

I spełniło się…
Autorzy: Stanisław Sumera
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
Cena: 45.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Iciin takaldau. Les contes bassar
Autorzy: red. Jacek Jan Pawlik
Wydawnictwa: Studio poligrafii komputerowej sql s.c. i inne..
Cena: 26.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Idea zjednoczenia Królestwa w średniowiecznym...
Autorzy: Wojciech Drelicharz
Wydawnictwa: vis-a-vis etiuda i inne..
Cena: 62.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Idee społeczno-polityczne sofistów. U źródeł...
Autorzy: Cyprian Mielczarski
Wydawnictwo: Instytut Filologii Klasycznej Uniwersytetu Warszawskiego
Cena: 51.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Idee w Rosji : leksykon rosyjsko-polsko-angielski.Tom 8
Autorzy: red. Janusz Dobieszewski
Wydawnictwo: Wydawnictwo Ibidem
Cena: 88.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Idee w Rosji : leksykon rosyjsko-polsko-angielski.Tom 9
Autorzy: red. Janusz Dobieszewski
Wydawnictwa: Instytut Studiów Międzynarodowych Interdyscyplinarny Zespół Badań Sowietologicznych i inne..
Cena: 84.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Ideologiczne matryce. Lektury a ich konteksty....
Autorzy: Anna Ślósarz
Wydawnictwo: TAiWPN UNIVERSITAS
Cena: 49.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Ignacy Krasicki. Nowe spojrzenia
Autorzy: red. Zbigniew Goliński, Teresa Kostkiewiczowa, Krystyna Stasiewicz
Wydawnictwo: Wydawnictwo DiG
Cena: 52.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Igraszki literackie polonistów. Antologia
Autorzy: red. Henryk Markiewicz, Michał Rusinek
Wydawnictwo: TAiWPN UNIVERSITAS
Cena: 39.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Ikonoklazm i ikonofilia. Między historią a współczesnością
Autorzy: red. Agata Stankowska, Marcin Telicki
Wydawnictwo: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
Cena: 45.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Il conflitto nella lingua e nella cultura italiana: analisi,...
Autorzy: Elżbieta Jamrozik, Roman Sosnowski, Kamila Miłkowska-Samul
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Silva Rerum
Cena: 59.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Ilustrowany słownik podstawowy języka polskiego wraz z...
Autorzy: Zofia Kurzowa
Wydawnictwo: TAiWPN UNIVERSITAS
Cena: 69.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Im Nebel
Autorzy: Stefan Gajda
Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka
Cena: 31.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Imaginauci. Pismo wyobraźni w poezji Bolesława Leśmiana,...
Autorzy: Anita Jarzyna
Wydawnictwo: TAiWPN UNIVERSITAS
Cena: 47.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Imperium Polonicum
Autorzy: Maksymilian Tchoń
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
Cena: 19.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Implanty
Autorzy: Grzegorz Wróblewski
Wydawnictwo: Dom Literatury w Łodzi
Cena: 21.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Inamorato i superstitius – o melancholii miłosnej i...
Autorzy: Anna Jasik
Wydawnictwo: Primum Verbum
Cena: 25.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Indywidualista w społeczeństwie
Autorzy: Lao Ma
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
Cena: 42.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Indywidualizm impresjonistyczny. Konstantina Balmonta świat...
Autorzy: Izabela Malej
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Cena: 34.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Inflanty Polskie w literaturze. Wybór tekstów źródłowych....
Autorzy: oprac. Dorota Samborska-Kukuć
Wydawnictwo: Primum Verbum
Cena: 29.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Informacja w sieci. Problemy, metody, technologie. (Nauka -...
Autorzy: red. Barbara Sosińska-Kalata, Ewa Chuchro, Włodzimierz Daszewski
Wydawnictwo: Wydawnictwo SBP
Cena: 32.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Inne
Autorzy: Krzysztof Bąk
Wydawnictwo: Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu
Cena: 29.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Inne oblicze awangardy. O międzywojennej poezji Jana...
Autorzy: Dorota Walczak-Delanois
Wydawnictwo: Wydawnictwo Poznańskie Studia Polonistyczne
Cena: 33.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Inne widzenie. Studia o poezji polskiej i niemieckiej
Autorzy: red. Andrzej Lam
Wydawnictwa: Dom Wydawniczy Elipsa i inne..
Cena: 47.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Innowacje frazeologiczne w powojennej felietonistyce polskiej....
Autorzy: Gabriela Dziamska-Lenart
Wydawnictwo: Wydawnictwo Poznańskie Studia Polonistyczne
Cena: 31.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Innowiercy w opiniach prawnych uczonych polskich w XV wieku....
Autorzy: Wojciech Świeboda
Wydawnictwa: vis-a-vis etiuda i inne..
Cena: 50.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Innowiercy, odszczepieńcy, herezje. (Poznańskie Studia...
Autorzy: red. Barbara Judkowiak, Elżbieta Nowicka, Barbara Sienkiewicz
Wydawnictwo: ABEDIK
Cena: 24.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Inny świat! Rosja Gustawa Herlinga-Grudzińskiego
Autorzy: Patrycja Spytek
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
Cena: 50.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Inskrypcje powiatu międzyrzeckiego do 1815 roku. (Inskrypcje...
Autorzy: oprac. Marceli Tureczek
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
Cena: 56.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Inspiracje platońskie literatury staropolskiej
Autorzy: red. Alina Nowicka-Jeżowa, Paweł Stępień
Wydawnictwo: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
Cena: 34.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Inspiracje starotestamentowe w dramacie polskiego renesansu...
Autorzy: Patryk Kencki
Wydawnictwo: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
Cena: 52.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Instytucja medialna przez pryzmat płci
Autorzy: Greta Gober
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Katedra
Cena: 50.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Integralia III. Wymiar studenckiej humanistyki
Autorzy: red. Aneta Lica
Wydawnictwo: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu
Cena: 42.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Integralia IV. Wymiary studenckiej humanistyki
Autorzy: red. Aneta Lica, Marlena Kardasz
Wydawnictwo: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu
Cena: 50.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Integralia V. Wymiary studenckiej Humanistyki
Autorzy: red. Aneta Lica, Marlena Kardasz
Wydawnictwo: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu
Cena: 42.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Interkulturowa kompetencja
Autorzy: Jürgen Bolten
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UAM
Cena: 34.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Interpretować dalej. Najważniejsze polskie książki...
Autorzy: red. Anna Kałuża, Alina Świeściak
Wydawnictwo: TAiWPN UNIVERSITAS
Cena: 40.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Intymność i jej współczesne przemiany. Studium z filozofii...
Autorzy: Maciej Musiał
Wydawnictwo: TAiWPN UNIVERSITAS
Cena: 39.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Inwencja i innowacja. Jak powstało białe oświetlenie?
Autorzy: Junji Miyahara
Wydawnictwo: TAiWPN UNIVERSITAS
Cena: 39.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Inwersje
Autorzy: Maciej Melecki
Wydawnictwo: Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu
Cena: 34.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Ireneusz Iredyński.Przekleństwo powrotu. Próba interpretacji
Autorzy: Bartosz Kowalczyk
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Silva Rerum
Cena: 20.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Ironia i ofiara.(Seria Kulturoznawstwo Nr 15)
Autorzy: Agnieszka Doda
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UAM
Cena: 67.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Irzykowski i inni. Twórczość Fryderyka Hebbla w...
Autorzy: Katarzyna Sadkowska
Wydawnictwo: TAiWPN UNIVERSITAS
Cena: 36.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Islam. Jedenasta plaga
Autorzy: Hege Storhaug
Wydawnictwo: Wydawnictwo STAPIS
Cena: 39.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Itinerarium Romanum (1750). Podróż Rzymska (1750)
Autorzy: oprac. Stanisław Kleczewski, Bogdan Rok, Marian Chachaj
Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka
Cena: 44.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Izmael
Autorzy: Roy Jacobson
Wydawnictwo: Świat Literacki
Cena: 28.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Izrael Hłaski. „To nie ja wymyśliłem ten kraj”
Autorzy: Piotr Weiser
Wydawnictwo: TAiWPN UNIVERSITAS
Cena: 38.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Firma Księgarska Wiesława Juszczaka
Ogólnopolska Konferencja Bibliotek Wyższych Szkół Niepaństwowych
Ogólnopolska Konferencja Bibliotek Wyższych Szkół Niepaństwowych

Nasz adres:
ul. Pomorska 40
91-408 Łódź
tel. (42) 630 29 46
tel/fax. (42) 630 66 37
e-mail: biuro@fkwj.pl

Wyszukiwarka

Szukaj według:

  • ISBN
  • Tytuł
  • Autor
  • Wydawnictwo


Klient

Zaloguj się Zarejestruj się