Kategorie
Wybierz początkową literę szukanego tytułu: [A-C][D-F][G-I][J-L][M-O][P-S][T-X][Y-Z]
Wyszukaj książkę lub wybierz jedną literę: [G] [H] [I]

24 godziny kochania
Autorzy: Krzysztof Popławski OP
Wydawnictwo: Wydawnictwo W drodze
Cena: 25.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Gdybyś znała Dar Boży. Nauka przyjmowania
Autorzy: Jacques Philippe
Wydawnictwo: Wydawnictwo W drodze
Cena: 32.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Gdzie wschodzi Gombrowicz i kędy zapada
Autorzy: praca zbiorowa
Wydawnictwo: Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego
Cena: 27.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Gender w estetyce
Autorzy: Carolyn Korsmeyer
Wydawnictwo: TAiWPN UNIVERSITAS
Cena: 36.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Geniusz i obłąkanie
Autorzy: Cesare Lombroso
Wydawnictwo: vis-a-vis etiuda
Cena: 19.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Geschichte und Philosophie vor und nach Hegel
Autorzy: red. Leon Miodoński
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza ARBORETUM
Cena: 60.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Głęboka przemiana serca w szkole Maryi
Autorzy: Dolindo Ruotolo
Wydawnictwo: Wydawnictwo m
Cena: 20.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Granice dyscyplin-arne w humanistyce
Autorzy: red. Jacek Kowalewski, Wojciech Piasek, Marta Śliwa
Wydawnictwo: Colloquia Humaniorum
Cena: 24.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Granice leczenia
Autorzy: Piotr Aszyk SJ
Wydawnictwo: RHETOS
Cena: 15.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Granice literatury i pogranicza literaturoznawstwa....
Autorzy: Danuta Ulicka
Wydawnictwo: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
Cena: 32.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Hans Jonas o etycznej odpowiedzialności nauki i techniki
Autorzy: Piotr Rosół
Wydawnictwo: TAiWPN UNIVERSITAS
Cena: 39.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Hegel dla początkujących
Autorzy: Mirosław Żelazny
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
Cena: 14.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Hegel i Adorno - opozycja dwóch koncepcji myślenia...
Autorzy: Andrzej Wawrzynowicz
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM
Cena: 24.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Hegel w Hiszpanii. Od szkoły sewilskiej do szkoły madryckiej
Autorzy: Dorota Leszczyna
Wydawnictwo: Wydawnictwo Marek Derewiecki
Cena: 79.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Hegemonia i socjalistyczna strategia. Przyczynek do projektu...
Autorzy: Ernesto Laclau, Chantal Mouffe
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP
Cena: 32.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Herezja Judasza w kulturze (po)nowoczesnej. Studium przypadku
Autorzy: Ewelina Drzewiecka
Wydawnictwo: TAiWPN UNIVERSITAS
Cena: 45.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Hermeneutyka a kierunki myśli współczesnej. Rozumienie...
Autorzy: Marcin Urbaniak
Wydawnictwo: TAiWPN UNIVERSITAS
Cena: 39.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Hermeneutyka politologiczna. Na marginesie lektury Stevena...
Autorzy: red. Małgorzata Kołodziejczak
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM
Cena: 60.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Heroldowie Słowa Bożego. Wprowadzenie do literatury...
Autorzy: Bogdan Wiktor Matysiak
Wydawnictwo: Studio poligrafii komputerowej sql s.c.
Cena: 22.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Historia filozofii - meandry kultury. Teksty i studia...
Autorzy: red. Marcin Karas
Wydawnictwo: Zakład Wydawniczy Nomos
Cena: 51.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Historia filozofii muzułmańskiej
Autorzy: Henry Corbin
Wydawnictwo: Wydawnictwo Akademickie DIALOG
Cena: 41.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Historia filozofii politycznej. Od Tukidydesa do Locke'a....
Autorzy: W. Julian Korab-Karpowicz
Wydawnictwo: Wydawnictwo Marek Derewiecki
Cena: 59.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Historia hebrajskiego tekstu Starego Testamentu. (Biblioteka...
Autorzy: Bogdan Wiktor Matysiak
Wydawnictwo: Wydawnictwo \"Hosianum\"
Cena: 22.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Historia jest wspólna. Jan Paweł II Wielki a dziedzictwo...
Autorzy: red. Jerzy Kłoczowski, Grzegorz Głuch
Wydawnictwo: Instytut Europy Środkowo - Wschodniej
Cena: 54.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Historia klasycznej filozofii indyjskiej. Część I....
Autorzy: Piotr Balcerowicz
Wydawnictwo: Wydawnictwo Akademickie DIALOG
Cena: 60.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Historia klasycznej filozofii indyjskiej. Część trzecia:...
Autorzy: Piotr Balcerowicz
Wydawnictwo: Wydawnictwo Akademickie DIALOG
Cena: 65.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Historia medycyny filozoficznie ujęta. (FUNDAMENTA. Studia z...
Autorzy: Władysław Szumowski
Wydawnictwo: Wydawnictwo Marek Derewiecki
Cena: 80.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Homo amatus et amans. W teologii śpiewanej po soborze...
Autorzy: Sławomir Ropiak
Wydawnictwo: Wydział Teologii UWM w Olsztynie
Cena: 35.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Homo experimentator. (Pisma Filozoficzne - Tom LXXXVIII)
Autorzy: red. Danuta Sobczyńska, Paweł Zeidler
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM
Cena: 26.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Horyzonty ostateczne
Autorzy: Jacek Salij
Wydawnictwo: Wydawnictwo W drodze
Cena: 27.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Humanistyczne żywoty filozofów starożytnych (Biblioteka...
Autorzy: red. Włodzimierz Oszaniec, Krzysztof Rzepkowski
Wydawnictwo: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Cena: 47.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Humanistyka i dominacja. Oddolne doświadczenia społeczne w...
Autorzy: red. Tomasz Rakowski, Anna Malewska-Szałygin
Wydawnictwa: Colloquia Humaniorum i inne..
Cena: 34.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Humanistyka i Przyrodoznawstwo 8
Autorzy: pr. zbiorowa
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Cena: 30.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Idea Antychrysta w kulturze współczesnej
Autorzy: Stefan Ewertowski
Wydawnictwo: Studio poligrafii komputerowej sql s.c.
Cena: 36.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Idea Gender jako wyzwanie dla Teologii. (Biblioteka Wydziału...
Autorzy: red. Antoni Jucewicz, Marian Machinek
Wydawnictwo: Wydawnictwo \"Hosianum\"
Cena: 27.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Idee platońskie w filozofii Arthura Schopenhauera
Autorzy: Aleksandra Bugla
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza ARBORETUM
Cena: 52.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Idee społeczno-polityczne sofistów. U źródeł...
Autorzy: Cyprian Mielczarski
Wydawnictwo: Instytut Filologii Klasycznej Uniwersytetu Warszawskiego
Cena: 51.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Iluzja w malarstwie. Próba filozoficznej interpretacji
Autorzy: Mateusz Salwa
Wydawnictwo: TAiWPN UNIVERSITAS
Cena: 39.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

In persona Christi w służbie pasterskiej obecności Chrystusa
Autorzy: red. Edward Wiszowaty
Wydawnictwo: Wydział Teologii UWM w Olsztynie
Cena: 30.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Indygeniczna psychologia Słowian. Wprowadzenie do realnej...
Autorzy: Konrad Kazimierz Kośnik, Andrzej Bronisław Pankalla
Wydawnictwo: TAiWPN UNIVERSITAS
Cena: 36.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Inkwizytor też człowiek. Intrygujące karty Kościoła
Autorzy: Tomasz Gałuszka OP
Wydawnictwo: Wydawnictwo W drodze
Cena: 43.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Innowiercy, odszczepieńcy, herezje. (Poznańskie Studia...
Autorzy: red. Barbara Judkowiak, Elżbieta Nowicka, Barbara Sienkiewicz
Wydawnictwo: ABEDIK
Cena: 24.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Inskrypcje z Epidauru i inne greckie opisy uzdrowień
Autorzy: Michał Wojciechowski
Wydawnictwo: Wydział Teologii UWM w Olsztynie
Cena: 25.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Inspiracje platońskie literatury staropolskiej
Autorzy: red. Alina Nowicka-Jeżowa, Paweł Stępień
Wydawnictwo: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
Cena: 34.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Integrująca rola miłości w małżeństwie. Studium na...
Autorzy: Andrzej Bohdanowicz
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UAM
Cena: 58.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Intelektualiści
Autorzy: Paul Johnson
Wydawnictwo: Zysk i S-ka Wydawnictwo
Cena: 49.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Intelektualizm etyczny Spinozy a etyka prostomyślności
Autorzy: Józef Bańka
Wydawnictwa: Stowarzyszenie Psychologia i Architektura i inne..
Cena: 54.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Intencjonalność i semantyka
Autorzy: Andrzej Dąbrowski
Wydawnictwo: TAiWPN UNIVERSITAS
Cena: 42.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Intersubiektywność
Autorzy: red. Piotr Makowski
Wydawnictwo: TAiWPN UNIVERSITAS
Cena: 49.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Ironia i ofiara.(Seria Kulturoznawstwo Nr 15)
Autorzy: Agnieszka Doda
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UAM
Cena: 67.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Istnienie i umysł. Studium podstaw filozofii George'a Berkeleya
Autorzy: Piotr Szałek
Wydawnictwo: TAiWPN UNIVERSITAS
Cena: 36.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Istota małżeństwa
Autorzy: Timothy Keller, Kathy Keller
Wydawnictwo: Szaron
Cena: 39.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Firma Księgarska Wiesława Juszczaka
Ogólnopolska Konferencja Bibliotek Wyższych Szkół Niepaństwowych
Ogólnopolska Konferencja Bibliotek Wyższych Szkół Niepaństwowych

Nasz adres:
ul. Pomorska 40
91-408 Łódź
tel. (42) 630 29 46
tel/fax. (42) 630 66 37
e-mail: biuro@fkwj.pl

Wyszukiwarka

Szukaj według:

  • ISBN
  • Tytuł
  • Autor
  • Wydawnictwo


Klient

Zaloguj się Zarejestruj się