Kategorie
Wybierz początkową literę szukanego tytułu: [A-C][D-F][G-I][J-L][M-O][P-S][T-X][Y-Z]
Wyszukaj książkę lub wybierz jedną literę: [G] [H] [I]

GATT/WTO a polityka rolna Unii Europejskiej
Autorzy: Joanna Skrzypczyńska
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM
Cena: 63.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Generalissimus
Autorzy: Dariusz Wilczak
Wydawnictwo: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo
Cena: 26.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Geopolityczne uwarunkowania przemian politycznych w Unii...
Autorzy: Miron Kłusak
Wydawnictwo: Akademia Marynarki Wojejennej im. Bohaterów Westerplatte
Cena: 29.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Geopolityka fundamentalizmów muzułmańskich
Autorzy: Anne-Clémentine Larroque
Wydawnictwo: Wydawnictwo Akademickie DIALOG
Cena: 39.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Geopolityka, czyli pochwała realizmu. Szkice teoriopoznawcze
Autorzy: Leszek Sykulski
Wydawnictwo: Warszawska Firma Wydawnicza
Cena: 30.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Gibraltar
Autorzy: Ryszard Żelichowski
Wydawnictwa: Instytut Studiów Politycznych PAN i inne..
Cena: 32.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Glinciszki i Dubinki. Zbrodnie wojenne na Wileńszczyźnie w...
Autorzy: Paweł Rokicki
Wydawnictwa: Instytut Pamięci Narodowej i inne..
Cena: 30.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Globalizacja w teorii i praktyce (wyd. II zmienione i poprawione)
Autorzy: Agnieszka Rzepka
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Silva Rerum
Cena: 29.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Głód jako współczesny problem globalny
Autorzy: Anna Sakson-Boulet
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
Cena: 49.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Głos w Europie
Autorzy: Bronisław Geremek
Wydawnictwo: TAiWPN UNIVERSITAS
Cena: 34.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Głupcy, oszuści i podżegacze. Myśliciele nowej lewicy
Autorzy: Roger Scruton
Wydawnictwo: Zysk i S-ka Wydawnictwo
Cena: 49.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Gra o Europę. Negocjacje akcesyjne Polski z Unią...
Autorzy: Sergiusz Trzeciak
Wydawnictwo: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
Cena: 37.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Gra o świat. W stronę nowej Jałty?
Autorzy: Józef M. Fiszer
Wydawnictwo: Instytut Studiów Politycznych PAN
Cena: 31.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Granice morskie Chin
Autorzy: Karol Oskar Bronicki
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
Cena: 37.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Granice potęgi. Kres amerykańskiej wyjątkowości
Autorzy: Andrew J. Bacevich
Wydawnictwo: Wydawnictwo Rambler
Cena: 36.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Handel i pokój. Geneza i ewolucja liberalnego pacyfizmu
Autorzy: Dariusz Grzybek
Wydawnictwo: TAiWPN UNIVERSITAS
Cena: 39.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Harmonia
Autorzy: Weiwen Zhang
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
Cena: 34.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Health Communication in Poland
Autorzy: red. Aleksandra Hulewska, Agnieszka Piasecka
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
Cena: 45.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Hegemonia i socjalistyczna strategia. Przyczynek do projektu...
Autorzy: Ernesto Laclau, Chantal Mouffe
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP
Cena: 32.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Herezje i prawdy
Autorzy: Stanisław Cat-Mackiewicz
Wydawnictwo: TAiWPN UNIVERSITAS
Cena: 36.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Hermeneutyka politologiczna. Na marginesie lektury Stevena...
Autorzy: red. Małgorzata Kołodziejczak
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM
Cena: 60.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Hinduski fundamentalizm religijny. Myśl polityczna Narodowej...
Autorzy: Jakub Stępień
Wydawnictwa: Instytut Polski i inne..
Cena: 41.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Historia antysemityzmu. Tom I. Epoka wiary. Tom II. Epoka Nauki
Autorzy: Leon Poliakov
Wydawnictwo: TAiWPN UNIVERSITAS
Cena: 70.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Historia filozofii - meandry kultury. Teksty i studia...
Autorzy: red. Marcin Karas
Wydawnictwo: Zakład Wydawniczy Nomos
Cena: 51.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Historia filozofii politycznej. Od Tukidydesa do Locke'a....
Autorzy: W. Julian Korab-Karpowicz
Wydawnictwo: Wydawnictwo Marek Derewiecki
Cena: 59.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Historia francuskiej prawicy 1981-2007
Autorzy: Aleksander Hall
Wydawnictwo: Konsorcjum Akademickie - Wydawnictwo WSE w Krakowie, WSIiZ w Rzeszowie, WSZiA w Zamościu
Cena: 90.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Historia polityczna Chin 1839-2014
Autorzy: Jerzy Bayer, Waldemar J. Dziak
Wydawnictwo: Instytut Studiów Politycznych PAN
Cena: 61.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Historia polityczna Chin 1839-2014. Konspekt analityczny
Autorzy: Jerzy Bayer, Waldemar J. Dziak
Wydawnictwo: Instytut Studiów Politycznych PAN
Cena: 38.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Idea państwa narodowego w myśli politycznej Romana...
Autorzy: Jan Waskan
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
Cena: 44.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Idee w Rosji : leksykon rosyjsko-polsko-angielski.Tom 8
Autorzy: red. Janusz Dobieszewski
Wydawnictwo: Wydawnictwo Ibidem
Cena: 88.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Idee w Rosji : leksykon rosyjsko-polsko-angielski.Tom 9
Autorzy: red. Janusz Dobieszewski
Wydawnictwa: Instytut Studiów Międzynarodowych Interdyscyplinarny Zespół Badań Sowietologicznych i inne..
Cena: 84.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Ideologia państwowa Republiki Białoruś - teoria i praktyka...
Autorzy: Zdzisław J. Winnicki
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza ARBORETUM
Cena: 67.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Ideologia w późnej nowoczesności
Autorzy: red. Agnieszka Lenartowicz-Podbielska, Przemysław Jastrzębski
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
Cena: 40.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Ideologie-Państwa-Społeczeństwa
Autorzy: red. Ryszard Żelichowski
Wydawnictwa: Instytut Pamięci Narodowej i inne..
Cena: 30.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Imperializm kapitalistyczny we współczesnych ujęciach...
Autorzy: Filip Ilkowski
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
Cena: 53.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Imperialna gra. Putin, Ukraina i nowa zimna wojna
Autorzy: Marvin Kalb
Wydawnictwo: vis-a-vis etiuda
Cena: 39.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

In God we trust. Religia w sferze publicznej USA
Autorzy: Paulina Napierała
Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka
Cena: 44.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Indie w XXI wieku. Wybrane problemy
Autorzy: red. Anna Potyrała, Marcin Skobrtal
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM
Cena: 40.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Individuals and Their Social Contexts
Autorzy: red. Aleksander Manterys, Bogdan W. Mach, Ireneusz Sadowski
Wydawnictwo: Instytut Studiów Politycznych PAN
Cena: 28.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Informacja i konteksty społeczno - kulturowe. Studium...
Autorzy: red. Dominika Narożna
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
Cena: 42.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Informacja Wojska Polskiego 1943- 1957
Autorzy: Zbigniew Palski
Wydawnictwo: Instytut Studiów Politycznych PAN
Cena: 32.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Inicjatywa "jeden pas i jedna droga": Co rozwój Chin oznacza...
Autorzy: Wang Yiwei
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
Cena: 47.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Inne wymiary polityki. (Księga jubileuszowa Profesor Jadwigi...
Autorzy: red. Włodzimierz Marciniak
Wydawnictwo: Instytut Studiów Politycznych PAN
Cena: 38.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Innowacyjna gospodarka na peryferiach?
Autorzy: Tomasz Grzegorz Grosse
Wydawnictwo: Instytut Spraw Publicznych
Cena: 32.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Instytucje edukacyjne - zagrożenia - bezpieczeństwo....
Autorzy: red. Barbara Wiśniewska-Paź
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
Cena: 53.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Interesy i spory państw w Arktyce
Autorzy: Krzysztof Kubiak
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP
Cena: 59.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Interrex. Rola prymasów w kulturze politycznej dawnej i...
Autorzy: Marceli Kosman
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM
Cena: 63.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Inżynieria społeczna. Między totalitarną utopią a...
Autorzy: red. Piotr Madajczyk, Paweł Popieliński
Wydawnictwa: Instytut Studiów Politycznych PAN i inne..
Cena: 34.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Inżynierowie społeczni i technologie zdobywania władzy....
Autorzy: Wojciech Krzysztof Szalkiewicz, Marek Sokołowski
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
Cena: 56.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Irak wczoraj i dziś. Wybrane aspekty wewnętrzne i...
Autorzy: red. Sebastian Wojciechowski
Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Nauk Humanistyucznych i Dziennikarstwa
Cena: 34.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Irak. Dylematy amerykańskiej interwencji
Autorzy: red. Witold Dzielski, Wojciech Michnik
Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka
Cena: 38.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Iran a reżim nieproliferacji broni jądrowej. Dylematy i...
Autorzy: Radosław Fiedler
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM
Cena: 68.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Islam w Europie. Nowe kierunki badań. Księga ku czci...
Autorzy: red. Marta Widy-Behiesse, Konrad Zasztowt
Wydawnictwo: Wydawnictwo Akademickie DIALOG
Cena: 53.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Islam. Jedenasta plaga
Autorzy: Hege Storhaug
Wydawnictwo: Wydawnictwo STAPIS
Cena: 39.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Islamofobia jako technologia władzy. Studium z antropologii...
Autorzy: Monika Bobako
Wydawnictwo: TAiWPN UNIVERSITAS
Cena: 39.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Izrael w cieniu fundamentalizmów
Autorzy: Uri J. Huppert
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
Cena: 47.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Izrael w cieniu fundamentalizmów. (Wydanie II)
Autorzy: Uri Huppert
Wydawnictwo: Wydawnictwo Sprawy Polityczne
Cena: 39.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Firma Księgarska Wiesława Juszczaka
Ogólnopolska Konferencja Bibliotek Wyższych Szkół Niepaństwowych
Ogólnopolska Konferencja Bibliotek Wyższych Szkół Niepaństwowych

Nasz adres:
ul. Pomorska 40
91-408 Łódź
tel. (42) 630 29 46
tel/fax. (42) 630 66 37
e-mail: biuro@fkwj.pl

Wyszukiwarka

Szukaj według:

  • ISBN
  • Tytuł
  • Autor
  • Wydawnictwo


Klient

Zaloguj się Zarejestruj się