Kategorie
Wybierz początkową literę szukanego tytułu: [A-C][D-F][G-I][J-L][M-O][P-S][T-X][Y-Z]
Wyszukaj książkę lub wybierz jedną literę: [M] [N,Ń] [O,Ó]

"Nowa" Turcja. Aspekty polityczne, gospodarcze i społeczne
Autorzy: red. Jakub Wódka
Wydawnictwa: Instytut Studiów Politycznych PAN i inne..
Cena: 61.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Machupicchu. Między archeologią i polityką
Autorzy: Marta Kania
Wydawnictwo: TAiWPN UNIVERSITAS
Cena: 36.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Maghreb i znaczenie jego obecności we Francji
Autorzy: Stanisław Musiał
Wydawnictwo: Akademia Marynarki Wojejennej im. Bohaterów Westerplatte
Cena: 52.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Mao Zedong. Ontologia władzy
Autorzy: Jerzy Bayer, Waldemar J. Dziak
Wydawnictwo: Instytut Studiów Politycznych PAN
Cena: 59.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Marketing polityczny. Szansa czy zagrożenie dla...
Autorzy: red. Piotr Pawełczyk
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM
Cena: 60.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Marketingowe strategie wyborcze. Wybory prezydenckie w Polsce...
Autorzy: Agnieszka Stępińska
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM
Cena: 60.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Marzenie o narodzie doskonałym. Między biopolityką a...
Autorzy: Piotr Madajczyk
Wydawnictwo: Instytut Studiów Politycznych PAN
Cena: 30.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Meandry legitymizacji. Studia i analizy
Autorzy: red. Irena Pańków
Wydawnictwo: Instytut Studiów Politycznych PAN
Cena: 26.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Media masowe w systemach demokratycznych. Teoretyczne problemy...
Autorzy: red. Bogusława Dobek-Ostrowska
Wydawnictwo: Wydawnictwo Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP z Wrocławia
Cena: 40.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Media religijne i wyznaniowe w Polsce i na świecie
Autorzy: red.Jacek Sobczak, Jędrzej Skrzypczak
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Silva Rerum
Cena: 30.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Media w życiu publicznym - wybrane aspekty
Autorzy: red. Alina Balczyńska-Kosman
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM
Cena: 60.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Media, polityka i sport. Od idei olimpijskiej i fair play do...
Autorzy: Radosław Sajna
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
Cena: 29.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Megasystem bezpieczeństwa narodowego w Polsce. Ujęcie...
Autorzy: Grzegorz Rydlewski
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
Cena: 56.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Meksyk – między demokracją a dysfunkcyjnoscią
Autorzy: Karol Derwich
Wydawnictwo: TAiWPN UNIVERSITAS
Cena: 39.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Meksyk w XXI wieku. Polityka -społeczeństwo-gospodarka
Autorzy: red. Karol Derwich
Wydawnictwo: TAiWPN UNIVERSITAS
Cena: 37.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Metodologiczne wyzwania badań przemian...
Autorzy: Łukasz Zamęcki
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
Cena: 25.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Miasto i polityka. Przypadki Krakowa
Autorzy: Jacek Purchla
Wydawnictwo: TAiWPN UNIVERSITAS
Cena: 42.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Między absolutyzmem a jakobinizmem. Gazeta Lejdejska o...
Autorzy: Piotr Ugniewski
Wydawnictwa: Towarzystwo Miłośników Historii i inne..
Cena: 28.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Między antyklerykalizmem a konfesjonalizacją. Partie...
Autorzy: Krzysztof Kowalczyk
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
Cena: 51.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Między aprobatą a odrzuceniem. Demokracja polska w refleksji...
Autorzy: red. Michał Strzelecki
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie
Cena: 61.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Między Azją i Europą
Autorzy: Antonina Kozyrskaja, Joanna Marszałek-Kawa
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
Cena: 33.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Między dialogiem a konfliktem. Współczesne stosunki...
Autorzy: red. Joanna Marszałek - Kawa, Ewa Kaja
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
Cena: 45.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Między ewolucją a rewolucją - w poszukiwaniu strategii...
Autorzy: red. Julian Maj, Piotr Kwiatkiewicz, Radosław Szczerbowski
Wydawnictwo: Fundacja na rzecz Czystej Energii
Cena: 94.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Między ewolucją a rewolucją - w poszukiwaniu strategii...
Autorzy: red. Julian Maj, Piotr Kwiatkiewicz, Radosław Szczerbowski
Wydawnictwo: Fundacja na rzecz Czystej Energii
Cena: 94.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Między fundamentalizmem a asymilacją . Muzułmanie w Niemczech
Autorzy: Piotr Madajczyk
Wydawnictwo: Instytut Studiów Politycznych PAN
Cena: 41.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Między Grudniem a Czerwcem. Z badań nad transformacją...
Autorzy: Marceli Kosman
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM
Cena: 63.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Między historią, politologią a medioznawstwem. Wybór...
Autorzy: red. Tadeusz Wallas
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM
Cena: 60.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Między konfliktem a współdziałaniem. Linie zróżnicowania...
Autorzy: Jakub Kufel
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
Cena: 47.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Między kulturą a religią. Operacje wojskowe w Iraku i...
Autorzy: Magdalena El Ghamari
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza MJK
Cena: 58.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Między Londynem a Warszawą. Polacy we Francji w polityce...
Autorzy: Zbigniew Girzyński
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
Cena: 116.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Między polityką a dziennikarstwem. Szkice politologiczno -...
Autorzy: Ryszard Kowalczyk
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM
Cena: 50.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Między populistycznym a liberalnym. Style polityczne w Polsce...
Autorzy: Ewa Nalewajko
Wydawnictwo: Instytut Studiów Politycznych PAN
Cena: 45.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Między sacrum i profanum. Rola czynnika religijnego w...
Autorzy: Joanna Kulska
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
Cena: 44.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Między wojną a więzieniem 1945-1953. Młoda inteligencja...
Autorzy: Andrzej Friszke
Wydawnictwa: Biblioteka Więżi i inne..
Cena: 58.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Między złudzeniem a rzeczywistością. Oblicze ideowe PZPR...
Autorzy: Zbigniew Siemiątkowski
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
Cena: 53.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Międzynarodowa konkurencyjność Polski i Rosji
Autorzy: red. Marianna Lipiec-Zajchowska
Wydawnictwa: Centrum Badań Wschodnich Uniwersytetu Warszawskiego i inne..
Cena: 36.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Międzynarodowa Ochrona Praw Człowieka. Wybór źródeł
Autorzy: oprac. Michał Balcerzak
Wydawnictwo: Wydawnictwo "Dom Organizatora"
Cena: 77.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Międzynarodowe standardy ochrony praw człowieka a...
Autorzy: red. Jaskiernia Jerzy, Kamil Spryszak
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
Cena: 99.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Międzynarodowy obrót bronią konwencjonalną....
Autorzy: Marcin Soboń
Wydawnictwo: Fundacja na rzecz Czystej Energii
Cena: 55.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Miejsce geopolityki w polskiej myśli politycznej XIX i XX wieku
Autorzy: Rafał Juchnowski
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
Cena: 66.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Miejsce Słowenii w Unii Europejskiej (integracja i prezydencja)
Autorzy: Renata Zawistowska
Wydawnictwo: Wydawnictwo Neriton
Cena: 56.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Migracje i kryzys uchodźczy w Europie
Autorzy: Jaremczuk Edward Janusz
Wydawnictwo: Fundacja na rzecz Czystej Energii
Cena: 50.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Migrancka społeczność Wietnamczyków w Polsce w...
Autorzy: Teresa Halik
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UAM
Cena: 44.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Ministrowie kultury doby transformacji, 1989-2005 (wywiady)
Autorzy: Bożena Gierat-Bieroń
Wydawnictwo: TAiWPN UNIVERSITAS
Cena: 43.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Ministrowie spraw zagranicznych Polski w latach 2005-2015 :...
Autorzy: Agnieszka Orzelska
Wydawnictwo: Instytut Studiów Politycznych PAN
Cena: 28.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Misje cywilne Unii Europejskiej w procesie europeizacji ad extra
Autorzy: Luiza Wojnicz
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
Cena: 56.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Misje dyplomatyczne w konfliktach zbrojnych w erze przemian...
Autorzy: red. Ewa Szuber-Bednarz, Gerard Kucharski
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu
Cena: 49.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Mity polskiego patriotyzmu w psychologii zbiorowej....
Autorzy: Halina Tumolska
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa
Cena: 53.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Młodzież mniejszości niemieckiej na Górnym Śląsku po...
Autorzy: Paweł Popieliński
Wydawnictwo: Instytut Studiów Politycznych PAN
Cena: 34.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Mniejszość rosyjska w życiu politycznym Ukrainy
Autorzy: Tomasz Białobłocki
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
Cena: 56.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Mocarstwa wobec Iraku w latach 1945-1967
Autorzy: Piotr Kwiatkiewicz
Wydawnictwo: FNCE sp. z o.o.
Cena: 41.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Modelling of Economic Transition Phenomena
Autorzy: red. Roman Kulikowski, Zbigniew Nahorski, Jan W. Owsiński
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania
Cena: 64.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Moja Solidarność. Lata 1980-1981 w Nowej Hucie
Autorzy: Edward E. Nowak
Wydawnictwo: Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
Cena: 44.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Moje misje Czerwonego Krzyża
Autorzy: Elisabeth Carrier
Wydawnictwo: Wydawnictwo Akademickie DIALOG
Cena: 69.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

My, konformiści. Przeżyć w NRD
Autorzy: Jahn Ronald
Wydawnictwo: Wydawnictwo Akademickie DIALOG
Cena: 52.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

My, ludzie z marca. Autoportret Pokolenia ’68
Autorzy: Piotr Osęka
Wydawnictwa: Instytut Studiów Politycznych PAN i inne..
Cena: 53.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Myśl polityczna i prawna obozu rządzącego w Polsce w latach...
Autorzy: Tomasz Chłopecki
Wydawnictwo: FNCE sp. z o.o.
Cena: 71.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Na kierunku głównego przeciwnika … Stenogram narady...
Autorzy: Andrzej Paczkowski, Władysław Wojciech Bułhak
Wydawnictwo: Instytut Studiów Politycznych PAN
Cena: 20.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Na obrzeżach polityki. Część dziesiąta
Autorzy: red. red. Marceli Kosman
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM
Cena: 70.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Na obrzeżach polityki. Część ósma
Autorzy: red. Marceli Kosman
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM
Cena: 60.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Na obrzeżach polityki. Część siódma
Autorzy: red. Marceli Kosman
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM
Cena: 60.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Na Zachód” i „Z dala od Moskwy”? Publicystyka Mykoły...
Autorzy: Paweł Krupa
Wydawnictwo: TAiWPN UNIVERSITAS
Cena: 49.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Nagroda Nobla a kontrowersje związane z wyborem jej laureatów
Autorzy: red. Elżbieta Stadtmüller, Jarosław Sadłocha, Marcin Różycki, Maria Głowacka
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza ARBORETUM
Cena: 70.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Naród i śmierć. Zagłada w dyskursie i polityce Izraela
Autorzy: Idith Zertal
Wydawnictwo: TAiWPN UNIVERSITAS
Cena: 56.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Naród we współczesnej polskiej myśli nacjonalistycznej....
Autorzy: Bartosz Smolik
Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka
Cena: 53.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Naród, historia, i... dużo kłopotów
Autorzy: Marcin Kula
Wydawnictwo: TAiWPN UNIVERSITAS
Cena: 42.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Narodziny systemu władzy. Polska 1943-1948
Autorzy: Krystyna Kersten
Wydawnictwo: Instytut Studiów Politycznych PAN
Cena: 70.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Nasza Europa
Autorzy: Bronisław Geremek
Wydawnictwo: TAiWPN UNIVERSITAS
Cena: 34.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

National Security Forecast– Polish Perspective
Autorzy: Halina Świeboda, Piotr Grochmalski, Bogdan Grenda
Wydawnictwo: FNCE sp. z o.o.
Cena: 75.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Negocjowanie granic tom I. Od "Szóstki" do...
Autorzy: Tomasz R. Szymczyński
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM
Cena: 50.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Negocjowanie granic tom II. Od "Dziewiątki" do...
Autorzy: Tomasz R. Szymczyński
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM
Cena: 50.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Negocjowanie granic tom III. Od "Dwunastki" do...
Autorzy: Tomasz R. Szymczyński
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM
Cena: 50.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Negocjowanie granic tom IV. Od "UE-15" do "UE-27"(Estonia,...
Autorzy: Tomasz R. Szymczyński
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM
Cena: 50.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Negocjowanie granic tom V. Od "UE-15" do "UE-27"(Litwa,...
Autorzy: Tomasz R. Szymczyński
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM
Cena: 50.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Nie mam wrogów
Autorzy: Liu Xiaobo
Wydawnictwo: Wydawnictwo Akademickie DIALOG
Cena: 50.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Nie. Państwo-wojna-bezpieczeństwo
Autorzy: Jarosław Piątek
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
Cena: 53.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Niemcy XXI wieku
Autorzy: 
Wydawnictwo: Wydawnictwo Akademickie DIALOG
Cena: 38.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Niemcy. Zbiorowa pamięć narodu
Autorzy: Neil MacGregor
Wydawnictwo: Zysk i S-ka Wydawnictwo
Cena: 99.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Niepodległy Kurdystan. Wyzwania dla stabilizacji regionu i...
Autorzy: Małgorzata Rudź, Waldemar J. Dziak
Wydawnictwo: Instytut Studiów Politycznych PAN
Cena: 35.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Nieustające żądanie. Etyka polityczna.
Autorzy: Simon Critchley
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP
Cena: 23.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Nordycki model "welfare state" w realiach XXI wieku. Dylematy...
Autorzy: Wojciech Nowiak
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM
Cena: 50.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Norm and Truth
Autorzy: red. Marek Piechowiak
Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Nauk Humanistyucznych i Dziennikarstwa
Cena: 56.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Nowa Europa 1 (6)/ 2008. Przegląd Natoliński
Autorzy: pr. zbiorowa
Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka
Cena: 25.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Nowa pozycja Chin w zmieniającym się świecie. Polityka,...
Autorzy: red. Joanna Marszałek-Kawa, Andrzej Stelmach, Maciej Walkowski
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
Cena: 34.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Nowe aspekty sztuki wojennej XXI wieku. Interoperacyjność -...
Autorzy: Julian Maj
Wydawnictwo: Fundacja na rzecz Czystej Energii
Cena: 72.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Nowe jarzmo. Życie społeczno-polityczne na północnym...
Autorzy: Wojciech Łukaszewski
Wydawnictwo: Wydawnictwo Avalon
Cena: 79.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Nowoczesne formy patriotyzmu i nacjonalizmu w kontekście...
Autorzy: red. Dorota Drałus, Monika Wichłacz
Wydawnictwo: Wydawnictwo Atla 2
Cena: 41.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

O federalizmie i emigracji. Reminiscencje o rzeczach istotnych...
Autorzy: Piotr S. Wandycz
Wydawnictwo: Towarzysto Instytutu Europy Środkowo - Wschodniej
Cena: 20.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

O kresach w historii i legendzie. Studia i szkice z dziejów...
Autorzy: Marceli Kosman
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM
Cena: 63.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

O kresach w historii i legendzie. Studia i szkice z dziejów...
Autorzy: Marceli Kosman
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM
Cena: 74.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

O nowy kształt Europy. XX-wieczne koncepcje federalistyczne w...
Autorzy: red. Jerzy Kłoczowski, Sławomir Łukasiewicz
Wydawnictwo: Towarzysto Instytutu Europy Środkowo - Wschodniej
Cena: 27.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

O polityczności, polityce i politologii
Autorzy: Zbigniew Blok
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM
Cena: 42.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

O Polskę Wolną i Niezawisłą (1945-1948) WiN w...
Autorzy: Tomasz Balbus
Wydawnictwa: Instytut Pamięci Narodowej i inne..
Cena: 32.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

O prawdziwym i fałszywym konserwatyzmie. Wybór pism....
Autorzy: Antoni Zygmunt Helcel
Wydawnictwo: Ośrodek Myśli Politycznej
Cena: 36.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

O problemach osłabiania funkcji życiowych demokratycznego...
Autorzy: Bronisław Jastrzębski
Wydawnictwo: Wydawnictwo Grado
Cena: 46.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Oblicza anarchizmu i libertarianizmu w filozofii i polityce....
Autorzy: red. Jakub Michalczenia, Artur Sobiela
Wydawnictwo: Instytut Filozofii UWM
Cena: 28.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Oblicza bezpieczeństwa we współczesnym świecie
Autorzy: red. Katarzyna Amrozy, Natalia Gburzyńska
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
Cena: 45.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Oblicza dwudziestego wieku. Szkice historyczno-polityczne
Autorzy: Krzysztof Pomian
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Cena: 35.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Oblicza współczesnych migracji
Autorzy: red. Włodzimierz Fehler, Ireneusz T. Dziubek, Zbigniew Kubacki
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu
Cena: 73.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Obrazy Europy w polskim dyskursie publicznym
Autorzy: Anna Horolets
Wydawnictwo: TAiWPN UNIVERSITAS
Cena: 37.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Obrona narodowa Republiki Estonii
Autorzy: Mariusz Antoni Kamiński
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
Cena: 47.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Obrona powietrzna. Przegląd osiągnięć
Autorzy: red. Artur Cywiński, Stanisław Milewski, Andrzej Żak
Wydawnictwo: Akademia Marynarki Wojejennej im. Bohaterów Westerplatte
Cena: 65.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Obserwowanie wyborów jako instrument implementacji...
Autorzy: Kamil Spryszak
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
Cena: 49.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Obszary wiejskie w podregionie pilskim przed i po akcesji do UE
Autorzy: Amdrzej Czyżewski, Joann Strońska-Ziemann
Wydawnictwo: Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
Cena: 65.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Obudzić państwo
Autorzy: Krzysztof Gawkowski
Wydawnictwo: Warszawska Firma Wydawnicza
Cena: 35.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Obywatel "Igła" - krawiec ze Skaryszewa. Analiza...
Autorzy: Grzegorz Motyka
Wydawnictwo: Instytut Studiów Politycznych PAN
Cena: 28.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Obywatele Japonii w niewoli północnokoreańskiej. Zarys...
Autorzy: Waldemar J. Dziak, Małgorzata Citko
Wydawnictwo: Instytut Studiów Politycznych PAN
Cena: 16.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Obywatelski projekt ustawy o izbach przemysłowo-handlowych w...
Autorzy: red. Stanisław Wykrętowicz
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM
Cena: 63.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Ochrona praw człowieka w Afryce. Aksjologia - instytucje -...
Autorzy: red. Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
Cena: 62.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Ochrona praw człowieka w Europie. Aksjologia-instytucje-nowe...
Autorzy: red. Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
Cena: 70.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Ochrona praw człowieka w Polsce. Aksjologia-instytucje-nowe...
Autorzy: red. Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
Cena: 70.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Ochrona praw człowieka w wymiarze uniwersalnym. Aksjologia -...
Autorzy: red. Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
Cena: 59.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Oczami agenta. Środowiska naukowe i archiwalne w...
Autorzy: Alicja Kulecka , Paweł Tadeusz Rutkowski
Wydawnictwo: Wydawnictwo Neriton
Cena: 79.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Od cara do „cara”. Studium rosyjskiej polityki historycznej
Autorzy: Wojciech Materski
Wydawnictwo: Instytut Studiów Politycznych PAN
Cena: 38.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Od faszystowskiej dystopii do anarchistycznej utopii
Autorzy: Wojciech Lewandowski
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
Cena: 53.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Od historii myśli do praktyki politycznej. Księga dedykowana...
Autorzy: red. Jan Ryszard Sielezin, Robert Wiszniowski, Małgorzata Alberska
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
Cena: 83.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Od Josepha Kasavubu do Josepha Kabili Kabange. Prezydentury...
Autorzy: Edward J. Jaremczuk
Wydawnictwo: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu
Cena: 66.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Od komunikacji do manipulacji. Mechanizmy wywierania wpływu
Autorzy: red. Ewa Zybert
Wydawnictwo: Europski Isnstitut Skumania Medzinarodnych Vztahov
Cena: 43.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Od koncesjonowanej opozycji do politycznej subkultury. Studia...
Autorzy: Marta Żakowska
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
Cena: 55.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Od konfrontacji do koncyliacji - historia irlandzkiej partii...
Autorzy: Szymon Bachrynowski
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu
Cena: 47.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Od ofiar do katów. Feliks Dzierżyński i bolszewicy
Autorzy: Karolina Blecharczyk
Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka
Cena: 39.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Od pieriestrojki do Karty Polaka.Środowiska i organizacje...
Autorzy: Adam F. Baran
Wydawnictwo: Instytut Studiów Politycznych PAN
Cena: 42.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Od przywództwa do hegemonii. Stany Zjednoczone wobec...
Autorzy: Radosław Fiedler
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM
Cena: 50.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Od subie do choisie. Polityka imigracyjna Francji w latach...
Autorzy: Karolina Podgórska
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
Cena: 47.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Od totalitaryzmu do demokracji. Pomiędzy grubą kreską a...
Autorzy: red. Paweł Kuglarz
Wydawnictwa: Księgarnia Akademicka i inne..
Cena: 39.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Oddanie
Autorzy: Dan Liu
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
Cena: 37.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Odnowa teorii społecznej i politycznej. (Biblioteka...
Autorzy: Richard J. Bernstein
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
Cena: 41.99 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Odpowiedzialność za mur. Proces strzelców przy Murze...
Autorzy: Jerzy Zajadło
Wydawnictwo: Wydawnictwo Arche
Cena: 52.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Odwołanie od nowych do starych wigów. Wybór pism....
Autorzy: Edmund Burke
Wydawnictwo: Ośrodek Myśli Politycznej
Cena: 53.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Olsztyńskie Studia Afrykanistyczne 2010. Tom I. Afryka w...
Autorzy: red. Bara Ndiayr, Paweł Letko
Wydawnictwo: Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM
Cena: 84.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Operacje specjalne w świetle teorii adm. McRavena
Autorzy: red. Krystian Frącik
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
Cena: 46.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Operacje wojskowe Unii Europejskiej w Afryce
Autorzy: red. Beata Przybylska-Maszner
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM
Cena: 80.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Opinia publiczna. Elementy teorii i praktyki politycznej
Autorzy: Eugeniusz Młyniec
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
Cena: 74.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Opozycja małopolska w dokumentach 1976-1980. (Biblioteka...
Autorzy: oprac. Adam Roliński
Wydawnictwa: Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego i inne..
Cena: 50.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Optymalizacja poszukiwania obiektów podwodnych w aspekcie...
Autorzy: red. Andrzej Felski
Wydawnictwo: Akademia Marynarki Wojejennej im. Bohaterów Westerplatte
Cena: 60.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Osobowe źródła informacji - zagadnienia...
Autorzy: red. Filip Musiał
Wydawnictwa: Instytut Pamięci Narodowej i inne..
Cena: 25.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Ostatni bunt. Młodzieżowa opozycja polityczna u schyłku PRL...
Autorzy: Marek Wierzbicki
Wydawnictwa: Instytut Pamięci Narodowej i inne..
Cena: 49.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Firma Księgarska Wiesława Juszczaka
Ogólnopolska Konferencja Bibliotek Wyższych Szkół Niepaństwowych
Ogólnopolska Konferencja Bibliotek Wyższych Szkół Niepaństwowych

Nasz adres:
ul. Pomorska 40
91-408 Łódź
tel. (42) 630 29 46
tel/fax. (42) 630 66 37
e-mail: biuro@fkwj.pl

Wyszukiwarka

Szukaj według:

  • ISBN
  • Tytuł
  • Autor
  • Wydawnictwo


Klient

Zaloguj się Zarejestruj się