Kategorie
Wybierz początkową literę szukanego tytułu: [A-C][D-F][G-I][J-L][M-O][P-S][T-X][Y-Z]
Wyszukaj książkę lub wybierz jedną literę: [D] [E,Ę] [F]

Debudżetyzacja finansów państwa
Autorzy: Januisz Stankiewicz
Wydawnictwo: Temida 2
Cena: 80.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Dekoncentracja terytorialna administracji jako zasada prawa...
Autorzy: Jan Jeżewski
Wydawnictwo: Kolonia Limited
Cena: 60.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Dekoncentracja wewnętrzna w prawie administracyjnym
Autorzy: Marta Górka
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
Cena: 47.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Demokracja, samorządność, prawo. (Pisma Filozoficzne - Tom CI)
Autorzy: red. Tadeusz Buksiński, Krzysztof Bondyra, Jarema Jakubowski
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM
Cena: 38.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Demokratyczne państwo prawne w teorii i w praktyce w...
Autorzy: red. Krzysztof Skotnicki
Wydawnictwo: Łódzkie Towarzystwo Naukowe
Cena: 60.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Documentary credits in international trade transactions under...
Autorzy: Andrzej Blajer
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza BRANTA
Cena: 80.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Domeny wyobraźni: Andersen i Jung
Autorzy: Agnieszka Miernik
Wydawnictwo: TAiWPN UNIVERSITAS
Cena: 42.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Doradztwo odszkodowawcze w Polsce. Potrzeba regulacji prawnej
Autorzy: red. Eugeniusz Kowalewski
Wydawnictwo: Wydawnictwo "Dom Organizatora"
Cena: 92.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Dostęp do informacji publicznej a kodeks postępowania...
Autorzy: red. Agnieszka Skóra
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Silva Rerum
Cena: 45.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Doświadczenia ustawodawcze Polski i Kazachstanu w zakresie...
Autorzy: red. Andrzej Bisztyga, Piotr B. Zientarski
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
Cena: 52.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Drewno w energetyce
Autorzy: red. Mateusz Szubel Wojciech Goryl
Wydawnictwo: Fundacja na rzecz Czystej Energii
Cena: 35.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Droga do samorządności terytorialnej. Polska 1989-1990
Autorzy: Jerzy Bartkowski, Ewa Nalewajko, Barbara Post, Inka Słodkowska
Wydawnictwo: Instytut Studiów Politycznych PAN
Cena: 31.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Drony. Bezzałogowe aparaty latające od starożytności do...
Autorzy: Władysław Leśnikowski
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
Cena: 50.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Dwadzieścia lat obowiązywania Konstytucji RP. Polska myśl...
Autorzy: red. Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
Cena: 117.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Dynamika kultury a (r)ewolucja własności intelektualnej, tom I
Autorzy: red. Małgorzata Burnecka, Rafał Próchniak
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe
Cena: 21.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Działalność reklamowa. Wybrane aspekty publicznoprawne
Autorzy: red. Janusz Koczanowski
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza BRANTA
Cena: 47.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Dziedziczenie testamentowe gospodarstw rolnych przez osoby...
Autorzy: Michał Niedośpiał
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza BRANTA
Cena: 61.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Dzieje prawa prasowego na ziemiach polskich
Autorzy: Jacek Sobczak
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM
Cena: 60.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Dzieła osierocone. Korzystanie z dzieł osieroconych w...
Autorzy: red. Dorota Sokołowska
Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu
Cena: 42.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Dziennikarski obowiązek ochrony dóbr osobistych w świetle...
Autorzy: Lech Jaworski
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
Cena: 56.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Dziesięć lat, które zmieniły Azerbejdżan 2003-2013
Autorzy: Ramiz Mechtijew
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
Cena: 51.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Edukacja dla bezpieczeństwa prawnego
Autorzy: red. Bogumił Naleziński
Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka
Cena: 35.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Egzekucja i dochodzenie roszczeń na arenie międzynarodowej....
Autorzy: Jacek Świeca
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza BRANTA
Cena: 54.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Egzekucja sądowa świadczeń pieniężnych
Autorzy: Ziemowit Bielak, Marcin Owsianka
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza BRANTA
Cena: 47.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Elektroniczne aspekty wymiaru sprawiedliwości
Autorzy: red. Grzegorz Tylec, Joanna Misztal-Konecka
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza BRANTA
Cena: 37.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Elementy antropologii prawa
Autorzy: Ottavio De Bertolis
Wydawnictwo: RHETOS
Cena: 25.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Elementy prawa. Podręcznik dla szkół ekonomicznych
Autorzy: Jacek Dmowski
Wydawnictwa: Wydawnictwo Miscellanea i inne..
Cena: 30.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Energetyka - Bezpieczeństwo w wyzwaniach badawczych. Tom 1....
Autorzy: red. Piotr Kwiatkiewicz, Radosław Szczerbowski
Wydawnictwo: Fundacja na rzecz Czystej Energii
Cena: 56.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Energetyka - Bezpieczeństwo w wyzwaniach badawczych. Tom 2....
Autorzy: red. Piotr Kwiatkiewicz, Radosław Szczerbowski
Wydawnictwo: Fundacja na rzecz Czystej Energii
Cena: 56.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Energetyka - szanse, wyzwania i zagrożenia
Autorzy: red. Bogdan Ćwik, Piotr Kwiatkiewicz, Radosław Szczerbowski
Wydawnictwo: Fundacja na rzecz Czystej Energii
Cena: 53.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Energetyka w odsłonach. Ochrona środowiska - Logistyka - OZE...
Autorzy: red. Dariusz Ćwik, Piotr Kwiatkiewicz, Radosław Szczerbowski
Wydawnictwo: Fundacja na rzecz Czystej Energii
Cena: 55.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Energetyka wyzwania prawno-instytucjonalne
Autorzy: red. Magdalena Minta, Waldemar Śledzik
Wydawnictwo: Fundacja na rzecz Czystej Energii
Cena: 50.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Etyczne i prawne granice badań naukowych
Autorzy: red. Włodzimierz Galewicz
Wydawnictwo: TAiWPN UNIVERSITAS
Cena: 32.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Europejski system ochrony praw człowieka. Inspiracja...
Autorzy: red. Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
Cena: 84.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Europejski wymiar bezpieczeństwa energetycznego a ochrona...
Autorzy: red. Piotr Kwiatkiewicz, Radosław Szczerbowski i inni
Wydawnictwo: Fundacja na rzecz Czystej Energii
Cena: 81.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Europejskie pogranicza kultur - wyznaniowe, prawne i...
Autorzy: red. Justyna Pilarska, Arkadiusz Urbanek
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe
Cena: 30.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Europejskie Zgrupowanie Interesów Gospodarczych. Komentarz
Autorzy: Rafał Adamus
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza BRANTA
Cena: 58.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Favor Matrimonii? Teoria i praktyka
Autorzy: red. Lucjan. Świto, Małgorzata Tomkiewicz
Wydawnictwo: Wydział Teologii UWM w Olsztynie
Cena: 29.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna. Tom 1 * 2012 *...
Autorzy: red. Piotr W. Juchacz, Anna Malitowska
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM
Cena: 38.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna. Tom 1 * 2012 *...
Autorzy: red. Piotr W. Juchacz, Anna Malitowska
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM
Cena: 39.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna. Tom 2 * 2013 *...
Autorzy: red. Piotr W. Juchacz
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM
Cena: 40.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna. Tom 2 * 2013 *...
Autorzy: red. Tomasz Bekrycht
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM
Cena: 39.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna. Tom 3 * 2014 *...
Autorzy: red. Piotr W. Juchacz
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM
Cena: 44.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna. Tom 3 * 2014 *...
Autorzy: red. Piotr W. Juchacz
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM
Cena: 40.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Filozoficzne podstawy idei praw zwierząt
Autorzy: Dorota Probucka
Wydawnictwo: TAiWPN UNIVERSITAS
Cena: 42.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Filozoficznoprawny wymiar kontroli konstytucyjności
Autorzy: Milena Korycka-Zirk
Wydawnictwo: Wydawnictwo "Dom Organizatora"
Cena: 90.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Funkcjonowanie bezzałogowych systemów powietrznych w sferze...
Autorzy: Tadeusz Zieliński
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Silva Rerum
Cena: 56.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Funkcjonowanie Eurojustu w przestrzeni wolności,...
Autorzy: Monika Potkańska
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
Cena: 50.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Funkcjonowanie obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej w Polsce
Autorzy: Marcin Rachwał
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM
Cena: 55.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Funkcjonowanie państwa prawa we współczesnej...
Autorzy: Bronisław Jastrzębski
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
Cena: 28.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Firma Księgarska Wiesława Juszczaka
Ogólnopolska Konferencja Bibliotek Wyższych Szkół Niepaństwowych
Ogólnopolska Konferencja Bibliotek Wyższych Szkół Niepaństwowych

Nasz adres:
ul. Pomorska 40
91-408 Łódź
tel. (42) 630 29 46
tel/fax. (42) 630 66 37
e-mail: biuro@fkwj.pl

Wyszukiwarka

Szukaj według:

  • ISBN
  • Tytuł
  • Autor
  • Wydawnictwo


Klient

Zaloguj się Zarejestruj się