Kategorie
Wybierz początkową literę szukanego tytułu: [A-C][D-F][G-I][J-L][M-O][P-S][T-X][Y-Z]
Wyszukaj książkę lub wybierz jedną literę: [P] [Q] [R] [S,Ś]

Państwo i podatki w świecie arabskim. Systemy podatkowe...
Autorzy: Mieszko Łukaszewicz
Wydawnictwo: Wydawnictwo "Dom Organizatora"
Cena: 66.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Państwo i prawo Polski Ludowej (1944-1989). Wybór źródeł
Autorzy: red. Wiesław Kozub-Ciembroniewicz, Jacek M. Majchrowski, Konrad Kozub-Ciembroniewicz
Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka
Cena: 56.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Państwo. Prawo. Bezpieczeństwo. Tom II
Autorzy: red. Aleksander Babiński, Marcin Jurgilewicz, Norbert Malec
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
Cena: 48.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Patologie w polskim życiu politycznym
Autorzy: red. Krzysztof Łabędź
Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka
Cena: 39.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Pitaval krakowski
Autorzy: Stanisław Salmonowicz, Jamusz Szwaja, Stanisław Waltoś
Wydawnictwo: TAiWPN UNIVERSITAS
Cena: 74.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Podmiotowość prawa międzynarodowego współczesnego...
Autorzy: Maciej Perkowski
Wydawnictwo: Temida 2
Cena: 147.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Podstawy filozofii prawa
Autorzy: Lech Morawski
Wydawnictwo: Wydawnictwo "Dom Organizatora"
Cena: 83.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Podstawy prawa finansów ubezpieczeń społecznych
Autorzy: red. Jacek Wantoch-Rekowski
Wydawnictwo: Wydawnictwo "Dom Organizatora"
Cena: 46.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Polacy i Niemcy w XXI wieku. Nowe oblicza partnerstwa?
Autorzy: red. Bogdan Koszela
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM
Cena: 60.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Policja państwowa a przestępczość w powiecie włocławskim...
Autorzy: Bolesław Sprengel
Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku
Cena: 54.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Polityka czy sprawiedliwość? Wojskowy Sąd Rejonowy w...
Autorzy: Filip Musiał
Wydawnictwa: Instytut Pamięci Narodowej i inne..
Cena: 13.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Polityka i prawo celne i dewizowe. Zarys wykładu
Autorzy: Stanisław Naruszewicz, Eugeniusz Ruśkowski
Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Siedlcach
Cena: 40.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Polityka medialna w Polsce. Bilans dwudziestolecia...
Autorzy: red. Marzena Baranowska, Alina Balczyńska-Kosman, Marta Balcerek-Kosiarz, Krzysztof Duda
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM
Cena: 65.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Polityka ograniczania reklamy w polskiej telewizji. Studium...
Autorzy: Marzena Barańska
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM
Cena: 74.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Polityka Polski wobec studentów, doktorantów i stażystów z...
Autorzy: Krystyna Gomółka
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
Cena: 49.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Polska ustawa antyterrorystyczna - odpowiedź na zagrożenia...
Autorzy: red. Waldemar Zubrzycki, Kuba Jaroszyński, Aleksander Babiński
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
Cena: 86.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Polskie interpretacje ustroju i prawa Trzeciej Rzeszy (1933-1989)
Autorzy: Anna Kanarek-Równicka
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
Cena: 47.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Polskie prawo finansowe. Zarys ogólny
Autorzy: Andrzej Borodo
Wydawnictwo: Wydawnictwo "Dom Organizatora"
Cena: 62.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Pomniki prawa na przestrzeni wieków / Monuments of Law over...
Autorzy: red. Kacper Górski, Jakub Pokój, Damian Szczepaniak
Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka
Cena: 27.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Pomyłki sądowe w sprawach o zabójstwa. Studium...
Autorzy: Wiesław Juchacz
Wydawnictwo: Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
Cena: 42.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Ponad prawem narodowym. Konstytucyjne idee Europy
Autorzy: Agnieszka Maria Nogal
Wydawnictwo: Instytut Studiów Politycznych PAN
Cena: 34.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Ponowoczesność. Z zagadnień teorii i filozofii prawa
Autorzy: red. Michał Błachut
Wydawnictwo: Kolonia Limited
Cena: 55.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Populizm penalny i jego przejawy w Polsce
Autorzy: red. Zofia Sienkiewicz, Rajnhardt Kokota
Wydawnictwo: Kolonia Limited
Cena: 50.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Porozumienia europejskich partnerów społecznych
Autorzy: Dagmara Skupień
Wydawnictwo: Wydawnictwo "Dom Organizatora"
Cena: 90.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Portret pamięciowy. Zagadnienia psychologiczne i prawne
Autorzy: Joanna Kabzińska
Wydawnictwo: Stowarzyszenie Psychologia i Architektura
Cena: 51.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Porwania rodzicielskie w ujęciu prawnym i kryminologicznym
Autorzy: Diana Dajnowicz-Piesiecka
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
Cena: 56.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Pospolitacy, cuwaksi, powrotowcy. Osadzeni w więzieniu karnym...
Autorzy: Mateusz Rodak
Wydawnictwa: CBH PAN i inne..
Cena: 59.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Postępowanie administracyjne ogólne, egzekucyjne i...
Autorzy: Eugeniusz Ochendowski
Wydawnictwo: Wydawnictwo "Dom Organizatora"
Cena: 77.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Pozytywizacja prawa w dyskursie dogmatycznym
Autorzy: Jerzy Leszczyński
Wydawnictwo: TAiWPN UNIVERSITAS
Cena: 36.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Pracownicze programy emerytalne
Autorzy: Iwona Sierocka
Wydawnictwo: Temida 2
Cena: 30.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Praktyczne aspekty egzekucji i windykacji w Polsce
Autorzy: Jacek Świeca
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza BRANTA
Cena: 40.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Prawa i obowiązki organu administracji w postępowaniu...
Autorzy: Paweł Daniel
Wydawnictwo: PRESSCOM Sp. z o.o.
Cena: 119.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Prawa zwierząt
Autorzy: Dorota Probucka
Wydawnictwo: TAiWPN UNIVERSITAS
Cena: 44.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Prawna działalność instytucji społeczeństwa obywatelskiego
Autorzy: red. Jolanta Blicharz, Jan Boć
Wydawnictwo: Kolonia Limited
Cena: 88.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Prawna ochrona powietrza i handel uprawnieniami emisyjnymi w...
Autorzy: red. Jan Bocia, Konrad Nowacki
Wydawnictwo: Kolonia Limited
Cena: 67.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Prawne podstawy bezpieczeństwa - wybór tekstów źródłowych
Autorzy: Adrian Szumski
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Silva Rerum
Cena: 108.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Prawne problemy regionalizacji w Europie
Autorzy: red. Konrad Nowacki, Robert Russano
Wydawnictwo: Kolonia Limited
Cena: 79.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Prawniczy słownik wyrazów trudnych
Autorzy: red. Jan Boć
Wydawnictwo: Kolonia Limited
Cena: 42.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Prawno-ekonomiczne aspekty ochrony zdrowia
Autorzy: red. Maria Urbaniec, Piotr Stec
Wydawnictwo: Wydawnictwo Akademii Polonijnej w Cząstochowie - Edukator
Cena: 62.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Prawnokarne i kryminologiczne aspekty wymuszeń rozbójniczych
Autorzy: Anna Świerczewska-Gąsiorowska
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
Cena: 55.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Prawnoustrojowy status opozycji parlamentarnej w Sejmie...
Autorzy: Stanisław Bożyk
Wydawnictwo: Temida 2
Cena: 59.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Prawny charakter zatrudnienia żołnierzy zawodowych
Autorzy: Marcin Czechowski
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
Cena: 50.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Prawo - władza - suwerenność
Autorzy: red. Roman Kozłowski, Karolina M. Cern
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UAM
Cena: 38.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Prawo a władza polityczna. (Pisma Filozoficzne - Tom CVIII)
Autorzy: Tadeusz Buksiński
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM
Cena: 40.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Prawo administracyjne. Wydanie XII, poprawione. Stan prawny na...
Autorzy:  red. Jan Boć
Wydawnictwo: Kolonia Limited
Cena: 68.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Prawo alimentacyjne. Zagadnienia materialne TOM II
Autorzy: red. Jakub M. Łukasiewicz, Iwona Ramus
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
Cena: 56.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Prawo alimentacyjne. Zagadnienia systemowe i proceduralne TOM I
Autorzy: red. Jakub M. Łukasiewicz, Iwona Ramus
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
Cena: 56.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Prawo autorskie a prawo konkurencji
Autorzy: red. Krzysztof Lewandowski
Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu
Cena: 43.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Prawo budowlane. Komentarz. Stan prawny na dzień 1 stycznia...
Autorzy: Zdzisław Kostka
Wydawnictwo: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o.
Cena: 53.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Prawo cywilne w zarządzaniu i działalności gospodarczej
Autorzy: M. Jagielska, M. Kabut, E. Pietrusińska, M. Pietrusiński, R. Pietrusiński, I. Postuła
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
Cena: 59.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Prawo do życia człowieka w okresie prenatalnym. Analiza w...
Autorzy: Piotr Ściślicki
Wydawnictwo: Warszawska Firma Wydawnicza
Cena: 59.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Prawo europejskie - 5 lat doświadczeń w polskim prawie...
Autorzy: red. Prof.. Dr hab.. Hanna Litwińczuk
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Cena: 138.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Prawo finansów publicznych
Autorzy: red. Bogumił Brzeziński, Agnieszka Olesińska
Wydawnictwo: Wydawnictwo "Dom Organizatora"
Cena: 80.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Prawo finansów publicznych. Materiały do ćwiczeń
Autorzy: red. Jacek Wantoch-Rekowski
Wydawnictwo: Wydawnictwo "Dom Organizatora"
Cena: 35.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Prawo i kultura we współczesnej Japonii
Autorzy: red. Joanna Marszałek-Kawa, Mariusz Bidziński
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
Cena: 34.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Prawo i polityka na wschód od Europy
Autorzy: red. Joanna Marszałek-Kawa, Patryk Wawrzyński
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
Cena: 69.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Prawo i sumienie, a zobowiązanie moralne
Autorzy: Zygmunt Perz SJ
Wydawnictwo: RHETOS
Cena: 15.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Prawo jako mit
Autorzy: Magdalena Krysińska-Kałużna
Wydawnictwo: Zakład Wydawniczy Nomos
Cena: 49.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Prawo karne judaizmu
Autorzy: Bogusław Sygit, Damian Wąsik, Tomasz Kuczur
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
Cena: 42.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Prawo karne w diagramach. Część ogólna i szczególna
Autorzy: Mirosława Melezini, Andrzej Sakowicz, Krzysztof Kazmiruk
Wydawnictwo: Temida 2
Cena: 43.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Prawo karne w kazusach
Autorzy: Jerzy Lachowski, Michał Leciak, Jacek Wojciechowski
Wydawnictwo: Wydawnictwo "Dom Organizatora"
Cena: 36.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Prawo karne wykonawcze. Wybór źródeł. (Wydanie II)
Autorzy: Leszek Bogunia, Tomasz Kalisz
Wydawnictwo: Kolonia Limited
Cena: 35.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Prawo konstytucyjne. Wydanie XV
Autorzy: red. Zbigniew Witkowski, Agnieszka Bień-Kacała
Wydawnictwo: Wydawnictwo "Dom Organizatora"
Cena: 108.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Prawo natury w doktrynach polityczno-prawnych Europy. (Seria...
Autorzy: red. Maria Zmierczak
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UAM
Cena: 35.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Prawo ochrony środowiska. Konwersatoria
Autorzy: Jan Boć, Andrzej Chajbowicz, Igor Białowąs, Adam Haręża, Łukasz Mikowski
Wydawnictwo: Kolonia Limited
Cena: 59.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Prawo podatkowe Zagadnienia teorii i praktyki
Autorzy: Bogumił Brzeziński
Wydawnictwo: Wydawnictwo "Dom Organizatora"
Cena: 190.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Prawo prasowe między wymogami prawa, nakazami etyki a...
Autorzy: red. Jacek Sobczak, Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
Cena: 56.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Prawo prywatne czasu przemian. Księga pamiątkowa dedykowana...
Autorzy: pr. zbiorowa
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UAM
Cena: 150.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Prawo rzymskie na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie w...
Autorzy: Renata Wiaderna-Kuśnierz
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
Cena: 76.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Prawo Unii Europejskiej w systemie polskiego prawa finansowego
Autorzy: Cezary Kosikowski
Wydawnictwo: Temida 2
Cena: 88.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Prawo w działalności gospodarczej
Autorzy: Grzegorz Michniewicz
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza BRANTA
Cena: 60.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Prawo wobec erotyki w sztuce oraz pornografii
Autorzy: red. Mateusz Maria Bieczyński, Andrzej Jakubowski
Wydawnictwa: Wydawnictwo Naukowe Silva Rerum i inne..
Cena: 89.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Prawo wyznaniowe. Wspólnoty religijne i ich osoby prawne
Autorzy: Ewa Gajda
Wydawnictwo: Wydawnictwo "Dom Organizatora"
Cena: 80.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Prawo zamówień publicznych
Autorzy: red. Maciej Guziński
Wydawnictwo: Kolonia Limited
Cena: 43.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Prawo zamówień publicznych. Stan obecny i kierunki zmian
Autorzy: red. Paweł Nowicki, Henryk Nowicki
Wydawnictwo: PRESSCOM Sp. z o.o.
Cena: 178.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Prawość
Autorzy: Xiang Liu, Gang Xue
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
Cena: 37.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Pro Matrimonio Et Familia
Autorzy: red. Jan Cymbała
Wydawnictwo: Wydział Teologii UWM w Olsztynie
Cena: 28.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Problematyczny status prawdy w polityce. Strauss - Rawls -...
Autorzy: Dorota Sepczyńska
Wydawnictwo: TAiWPN UNIVERSITAS
Cena: 42.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Problemy demokratycznego państwa prawa. Polemiki i dyskusje
Autorzy: Bronisław Jastrzębski
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
Cena: 27.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Problemy ogólne prawa rolnego. Przemiany podstaw...
Autorzy: Roman Budzinowski
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UAM
Cena: 51.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Problemy realizacji regionalnych standardów ochrony praw...
Autorzy: red. Jerzy Jaskiernia
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
Cena: 50.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Problemy wyżywienia ludności w Polsce i innych krajach Unii...
Autorzy: Bożena Gulbicka, Mariola Kwasek
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania
Cena: 40.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Prokuratorski nadzór ogólny w Polsce w latach...
Autorzy: Marcin Łysko
Wydawnictwo: Temida 2
Cena: 39.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Prostitution in the United States and Poland. A croee-cultural...
Autorzy: Wojciech Cebulak, Emil W. Pływaczewski
Wydawnictwo: Temida 2
Cena: 42.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Protokół z Kioto. Analiza decyzji międzynarodowej
Autorzy: Herbert Gnaś
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
Cena: 70.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Prywatnoprawna ochrona dziecka poczętego w prawie rzymskim
Autorzy: Piotr Niczyporuk
Wydawnictwo: Temida 2
Cena: 108.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Przeciwdziałanie międzynarodowej przestępczości przeciwko...
Autorzy: red. Wiesław Pływaczewski, Aleksandra Nowak, Monika Porwisz
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
Cena: 60.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Przeciwdziałanie patologiom na rynku żywności
Autorzy: red. Agata Lewkowicz, Wiesław Pływaczewski
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
Cena: 40.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym podczas imprez...
Autorzy: red. Tomasz Bąk
Wydawnictwo: Konsorcjum Akademickie - Wydawnictwo WSE w Krakowie, WSIiZ w Rzeszowie, WSZiA w Zamościu
Cena: 65.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Przegląd Naukowo-Metodyczny . Nr 1/2012
Autorzy: praca zbiorowa
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa
Cena: 40.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Przegląd Naukowo-Metodyczny . Nr 2/2015
Autorzy: praca zbiorowa
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa
Cena: 42.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Przegląd Naukowo-Metodyczny . Nr 3/2012
Autorzy: praca zbiorowa
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa
Cena: 40.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Przegląd Naukowo-Metodyczny . Nr 4/2012
Autorzy: praca zbiorowa
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa
Cena: 40.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Przegląd Naukowo-Metodyczny 1/2017 (34)
Autorzy: red. Maria Kozielska
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa
Cena: 60.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Przegląd Naukowo-Metodyczny 2/2017 (35)
Autorzy: red. Maria Kozielska
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa
Cena: 60.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Przegląd Naukowo-Metodyczny 3/2017 (36)
Autorzy: red. Maria Kozielska
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa
Cena: 60.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla bezpieczeństwa....
Autorzy: red. Ewa Misterska
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa
Cena: 62.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla bezpieczeństwa....
Autorzy: red. Maria Kozielska
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa
Cena: 53.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla bezpieczeństwa....
Autorzy: red. Ewa Misterska
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa
Cena: 62.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla bezpieczeństwa....
Autorzy: red. Ewa Wysocka
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa
Cena: 42.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla bezpieczeństwa....
Autorzy: red. Ewa Wysocka
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa
Cena: 42.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla bezpieczeństwa....
Autorzy: red. Joanna Farysej
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa
Cena: 42.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla bezpieczeństwa....
Autorzy: red. Ewa Misterska
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa
Cena: 42.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla bezpieczeństwa....
Autorzy: red. Joanna Farysej
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa
Cena: 42.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla bezpieczeństwa....
Autorzy: red. Ewa Wysocka
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa
Cena: 42.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla...
Autorzy: praca zbiorowa
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa
Cena: 42.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla...
Autorzy: red. Ewa Misterska
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa
Cena: 42.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Przegląd Naukowo-Metodyczny. Nr 1/2015
Autorzy: praca zbiorowa
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa
Cena: 42.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Przegląd Naukowo-Metodyczny.Edukacja dla bezpieczeństwa....
Autorzy: praca zbiorowa
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa
Cena: 38.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Przegląd Naukowo-Metodyczny.Edukacja dla bezpieczeństwa....
Autorzy: praca zbiorowa
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa
Cena: 38.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Przegląd Politologiczny nr 1/2005
Autorzy: red. Kazimierz Robakowski
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM
Cena: 50.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Przegląd Politologiczny nr 1/2006
Autorzy: red. Kazimierz Robakowski
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM
Cena: 47.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Przegląd Politologiczny nr 1/2014
Autorzy: red Włodzimierz Malendowski
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM
Cena: 63.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Przegląd Politologiczny nr 1/2016
Autorzy: red. Włodzimierz Malendowski
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM
Cena: 57.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Przegląd Politologiczny nr 2/2004
Autorzy: red. Kazimierz Robakowski
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM
Cena: 47.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Przegląd Politologiczny nr 2/2005
Autorzy: red. Kazimierz Robakowski
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM
Cena: 50.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Przegląd Politologiczny nr 2/2006
Autorzy: red. Kazimierz Robakowski
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM
Cena: 47.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Przegląd Politologiczny nr 2/2015
Autorzy: red. Włodzimierz Malendowski
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM
Cena: 57.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Przegląd Politologiczny nr 2/2016
Autorzy: red. Włodzimierz Malendowski
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM
Cena: 57.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Przegląd Politologiczny nr 3/2003
Autorzy: red. Kazimierz Robakowski
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM
Cena: 47.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Przegląd Politologiczny nr 3/2005
Autorzy: red. Kazimierz Robakowski
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM
Cena: 50.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Przegląd Politologiczny nr 3/2006
Autorzy: red. Kazimierz Robakowski
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM
Cena: 47.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Przegląd Politologiczny nr 3/2015
Autorzy: red. Włodzimierz Malendowski
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM
Cena: 57.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Przegląd Politologiczny nr 4/2005
Autorzy: red. Kazimierz Robakowski
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM
Cena: 50.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Przegląd Politologiczny nr 4/2006
Autorzy: red. Kazimierz Robakowski
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM
Cena: 47.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Przegląd Politologiczny nr 4/2013
Autorzy: red Włodzimierz Malendowski
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM
Cena: 63.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Przegląd Politologiczny nr 4/2014
Autorzy: red Włodzimierz Malendowski
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM
Cena: 63.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Przegląd Politologiczny nr 4/2015
Autorzy: red. Włodzimierz Malendowski
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM
Cena: 57.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Przegląd Politologiczny. Nr 1/2012
Autorzy: red. Włodzimierz Malendowski
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM
Cena: 63.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Przegląd Politologiczny. Nr 1/2013
Autorzy: red. Włodzimierz Malendowski
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM
Cena: 63.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Przegląd Politologiczny. Nr 2/2012
Autorzy: red. Włodzimierz Malendowski
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM
Cena: 63.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Przegląd Politologiczny. Nr 2/2013
Autorzy: red. Włodzimierz Malendowski
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM
Cena: 63.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Przegląd Politologiczny. Nr 3/2012
Autorzy: red. Włodzimierz Malendowski
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM
Cena: 63.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Przegląd Politologiczny. Nr 3/2013
Autorzy: red. Włodzimierz Malendowski
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM
Cena: 63.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Przegląd Politologiczny. Nr 4/2012
Autorzy: red. Włodzimierz Malendowski
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM
Cena: 63.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Przegląd prawa rolnego NR 1/2007
Autorzy: red. Roman Budzinowski
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UAM
Cena: 50.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Przepływ osób, usług, towarów i kapitału w umowach...
Autorzy: Miras Daulenov
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
Cena: 53.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Przestępczość kryminalna w Europie Środkowej i Wschodniej...
Autorzy: Paweł Klint, Daniel Wojtucki
Wydawnictwo: Księży Młyn Dom Wydawniczy
Cena: 33.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Przestępczość teleinformatyczna 2016
Autorzy: red. Jerzy Kosiński
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
Cena: 48.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Przestępczość w obrocie paliwami płynnymi
Autorzy: red. Ewa Gruza, Krzysztof Wiciak
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
Cena: 34.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Przypadki kryminalne. Rola współpracy interdyscyplinarnej w...
Autorzy: red. Joanna Stojer-Polańska
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Silva Rerum
Cena: 75.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Przysposobienie międzynarodowe dzieci
Autorzy: Katarzyna Bagan-Kurluta
Wydawnictwo: Temida 2
Cena: 84.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Przywileje fundacyjne Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz...
Autorzy: Janusz Sondel
Wydawnictwo: TAiWPN UNIVERSITAS
Cena: 45.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Racjonalizacja procesów zarządzania kryzysowego Straży...
Autorzy: Barbara Kaczmarczyk
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
Cena: 21.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Racjonalność a bezpieczeństwo organizacji. Tom 1....
Autorzy: Helena Marek, Katarzyna Górecka
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa
Cena: 74.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Racjonalność a bezpieczeństwo organizacji. Tom 2....
Autorzy: red. Małgorzata Kuć, Andrzej Zduniak
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa
Cena: 98.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Ramowa dyrektywa wodna – analiza prawna
Autorzy: Jerzy Rotko
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu
Cena: 46.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Redundancja w tekście prawnym
Autorzy: Maciej Kłodawski
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
Cena: 47.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Reformy rolne w Polsce międzywojennej i powojennej. Prawo,...
Autorzy: red. Ewa Borkowska-Bagieńska, Wojciech Szafrański
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UAM
Cena: 44.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Reglamentacja działalności gospodarczej w polskim...
Autorzy: Tadeusz Kocowski
Wydawnictwo: Kolonia Limited
Cena: 59.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Reklama leków a prawo farmaceutyczne
Autorzy: Anna Zubkowska, Monika Niedzielska
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Cena: 70.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Reprywatyzacja. Źródła problemu
Autorzy: Tomasz Luterek
Wydawnictwo: Instytut Studiów Politycznych PAN
Cena: 52.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Rezydencje w procesie zagospodarowania nieruchomości Skarbu...
Autorzy: Adriana Merta-Staszczak
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
Cena: 47.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Rodzicielstwo wymiar społeczno-prawny
Autorzy: red. Lucjan Świto, Małgorzata Tomkiewicz
Wydawnictwo: Wydział Teologii UWM w Olsztynie
Cena: 35.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Rosyjskojęzyczna przestępczość zorganizowana. Studium...
Autorzy: Katarzyna Laskowska
Wydawnictwo: Temida 2
Cena: 98.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Równość
Autorzy: Xiaoyun Wu
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
Cena: 37.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Rozgraniczanie nieruchomości
Autorzy: Agata Banaszczuk-Bąk, Józef Hernik
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza BRANTA
Cena: 47.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Rządy prawa
Autorzy: Zhen Han, Yu Yan
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
Cena: 40.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Rzymska res incorporalis a kształtowanie się pojęć rzeczy...
Autorzy: Wojciech Dajczak
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UAM
Cena: 54.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Samorząd terytorialny w systemie obronnym Rzeczypospolitej...
Autorzy: red. Zenon Trejnis, Jakub Adamkiewicz
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
Cena: 50.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Sapientiae Servientes. Księga Jubileuszowa Profesor Krystyny...
Autorzy: red. Igor Zgoliński
Wydawnictwo: Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
Cena: 54.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Skazani ale nie potępieni
Autorzy: Kazimierz Pierzchała
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
Cena: 45.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Słownik kryminalistyczny z elementami medycyny sądowej i...
Autorzy: red. Grzegorz Ojcewicz, Renata Włodarczyk
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
Cena: 50.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Służby specjalne w Polsce
Autorzy: Dariusz Laskowski
Wydawnictwo: Fundacja na rzecz Czystej Energii
Cena: 58.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Speculum Saxonum, albo prawo saskie i majdeburskie,...
Autorzy: Paweł Szczerbic ( oprac. Grzegorz M. Kowalski)
Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka
Cena: 50.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Społeczeństwo i prawo w państwach azjatyckich
Autorzy: red. Joanna Marszałek-Kawa, Mariusz Bidziński
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
Cena: 40.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Spółka komunalna. Aspekty prawne, ekonomiczne i społeczne
Autorzy: Krzysztof Byjoch, Dariusz Klimek
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
Cena: 43.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Spór Radia Maryja z KRRIT w świetle wybranych...
Autorzy: Kinga Przybysz
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Silva Rerum
Cena: 49.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Sprawiedliwość
Autorzy: Wang Lv
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
Cena: 47.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Sprawiedliwość naprawcza. Początek ewolucji polskiego prawa...
Autorzy: Wojciech Zalewski
Wydawnictwo: Wydawnictwo Arche
Cena: 54.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Sprzedajność funkcjonariusza Policji. Aspekty normatywne i...
Autorzy: Monika Porwisz
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
Cena: 70.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Środki prawne publicznego prawa gospodarczego
Autorzy: red. Leon Kieres
Wydawnictwo: Kolonia Limited
Cena: 47.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Środkowoeuropejskie Studia Polityczne 1/2003
Autorzy: red. Ryszard Paradowski, Szymon Ossowski
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM
Cena: 47.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Środkowoeuropejskie Studia Polityczne 2/2004
Autorzy: red. Ryszard Paradowski, Szymon Ossowski
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM
Cena: 50.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Środkowoeuropejskie Studia Polityczne 2/2010
Autorzy: praca zbiorowa
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM
Cena: 60.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Środowisko rodzinne młodych mężczyzn popełniających...
Autorzy: Ewelina Olszewska
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe
Cena: 36.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Stanowisko prawnonaturalne Czesława Strzeszewskiego na tle...
Autorzy: Ireneusz Stanisław Grat
Wydawnictwo: Temida 2
Cena: 63.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Status prawny klubów i kół parlamentarnych w Sejmie RP
Autorzy: Mariusz Antoni Kamiński
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
Cena: 24.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Status prawny spółdzielni socjalnych w prawie Polskim
Autorzy: Andrzej Michalik
Wydawnictwo: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu
Cena: 62.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Stosunki Unii Europejskiej z Chińską Republiką Ludową w...
Autorzy: Natalia Anna Fechner
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa
Cena: 70.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Stowarzyszenie zwykłe w polskim systemie prawnym
Autorzy: Edyta Hadrowicz
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
Cena: 44.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Strach - narzędzie przemocy w rękach terrorystów
Autorzy: Agnieszka Anna Chwast, Kuba Jałoszyński
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
Cena: 45.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Strefy zakazu lotów w interwencji humanitarnej
Autorzy: Tadeusz Zieliński
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Silva Rerum
Cena: 59.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Struktura normy sankcjonowanej w prawie karnym
Autorzy: Łukasz Pohl
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UAM
Cena: 67.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Studia historycznoprawne. (Prawo CCLXIV, Acta Universitatis...
Autorzy: red. Alfred Konieczny
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Cena: 34.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Studia historycznoprawne. (Prawo CCLXX, Acta Universitatis...
Autorzy: red. Alfred Konieczny
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Cena: 28.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Studia historycznoprawne. Tom dedykowany Profesorowi Doktorowi...
Autorzy: red. Alfred Konieczny
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Cena: 39.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Studia Iuridica Lublinensia. Tom I
Autorzy: pr. zbiorowa
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Cena: 27.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Studia Polityczne nr 27
Autorzy: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: Instytut Studiów Politycznych PAN
Cena: 26.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Studia Polityczne nr 28
Autorzy: praca zbiorowa
Wydawnictwo: Instytut Studiów Politycznych PAN
Cena: 26.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Sukcesja spadkowa w mniejszych miastach Województwa...
Autorzy: Piotr Kitowski
Wydawnictwo: Wydawnictwo Neriton
Cena: 59.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Suwerenność w dobie procesów integracyjnych i...
Autorzy: Joanna Helios, Wioletta Jedlecka
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Cena: 10.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Św. Iwo patron prawników
Autorzy: Ewa Waliszewska
Wydawnictwo: Dom Bretanii
Cena: 14.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Świadomościowy wymiar prawa
Autorzy: NOM0091
Wydawnictwo: Zakład Wydawniczy Nomos
Cena: 50.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Swoboda przemieszczania się w prawie międzynarodowym, prawie...
Autorzy: Leszek Wiśniewski, Mateusz Maria Bieczyński
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Silva Rerum
Cena: 52.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Symbole religijne w przestrzeni publicznej. Studium problemu...
Autorzy: Roman Szewczyk
Wydawnictwo: Wydział Teologii UWM w Olsztynie
Cena: 28.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

System ochrony granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej
Autorzy: red. Bernard Wiśniewski, Ryszard Jakubczak
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
Cena: 70.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

System podatkowy. Zarys wykładu
Autorzy: Leonard Etel
Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Siedlcach
Cena: 48.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

System prawny Szwajcarii. Historia i współczesność
Autorzy: Maciej Aleksandrowicz
Wydawnictwo: Temida 2
Cena: 47.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

System zamknięty. Socjologiczna analiza procesu legislacyjnego
Autorzy: Agnieszka Dudzińska
Wydawnictwo: Instytut Studiów Politycznych PAN
Cena: 34.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Sytuacje i mechanizmy korupcyjne w polskiej służbie zdrowia...
Autorzy: Grzegorz Tokarz
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza ARBORETUM
Cena: 66.00 pln
Zobacz więcej     Dodaj do koszyka

Firma Księgarska Wiesława Juszczaka
Ogólnopolska Konferencja Bibliotek Wyższych Szkół Niepaństwowych
Ogólnopolska Konferencja Bibliotek Wyższych Szkół Niepaństwowych

Nasz adres:
ul. Pomorska 40
91-408 Łódź
tel. (42) 630 29 46
tel/fax. (42) 630 66 37
e-mail: biuro@fkwj.pl

Wyszukiwarka

Szukaj według:

  • ISBN
  • Tytuł
  • Autor
  • Wydawnictwo


Klient

Zaloguj się Zarejestruj się